preišči stran ...

Društvo Ajda

Založba

Vrzdenec

2012
2009
2015
2013
2010

2016

1354 Horjul

Založba Ajda

2011

Setveni koledar

Vrzdenec 60

Biodinamika

2008
2017

Setveni priročnik

zalozba.ajda.vrzdenec(at)gmail.com

antropozofija

2014

2018

BOŽIČ 2017

Thursday, 14. December 2017 18:00

Prišel sem kot luč na svet


Da nihče, kdor veruje vame,

ne ostane v temi. 

Steiner pravi v svojem prvem vodilu:  »Antropozofija je pot spoznanja, ki želi duhovnost v človeku privesti do duhovnosti kozmosa…“ Torej duhovna znanost kot pot spoznanja?

Kdor se poda na Steinerjevo pot z notranjo odprtostjo in resnostjo, bo res pri vseh dvomih, ki spremljajo modernega človeka, korak za korakom odstiral tančice, bolj in bolj utrjeval slutnjo, nato prepričanje o svojem duhovnem poreklu, o svoji bodoči, duhovni domovini, o resničnosti duhovnega sveta, ki pa si ga mora sam zaslužiti, ga,

                                       da ne ostane v temi, sam iskati in najti.

Izdaja: Društvo AJDA, Vrzdenec 60, e-mail: ajdavrzdenec.logatec@gmail.com 

ŽIVIMO S KOLEDARJEM DUŠE

                  Izrek prebiramo in premišljujemo vsako jutro in večer


38. Razpoloženje Božične noči

Zdaj kot odčaran čutim

Duha otroka v naročju duše;

Ustvaril je v srca svetlobi

Sveta Besedo sveto,

Upanja nebesni plod,

Ki vriskajoče v svetov dalji raste

Iz temeljev božanskih mojih.

39. (29. 12. – 4. 1.)

Duha razodetju ves predan

Bitja svetov luč pridobim.

In sila misli raste;

Pojasnjujoč se, mene mi podarja.

In s prebujenjem se sprosti

iz sile misleca, zavest o sebi.

 Duhovno-znanstveni pogled na svet bo človeka lahko vodil k temu, da bo spet živo občutil, kaj tak praznik pravzaprav pomeni. Poslanstvo duhovne znanosti ni neko abstraktno učenje, abstraktna teorija, temveč človeka v polnosti spet voditi v življenje – mu pokazati, da življenje ni abstraktno, temveč povsod napolnjeno z dušo. In dušo čutimo, če v kamnolomu vidimo kako se kamen zdrobi, dušo čutimo, če vidimo jato ptic v letu, če gledamo kako gre kosec s koso preko polja, čutimo jo, ko Sonce vzhaja in zahaja. In čim bolj globoko opazujemo dogodke, tem bolj globoko prežetost z dušo čutimo v njih. Na velikih prelomih leta čutimo najpomembnejša dogajanja. To, kar je za nas najbolj pomembno, naj bi se spet naučili čutiti prav na velikih prelomih leta, ki so izraženi v naših praznikih.

Naši prazniki bodo postali tako spet nekaj, kar kot živ nadih preveva človeške duše. Človek se bo ob takih prazničnih trenutkih spet vživel v vse delovanje in tkanje z duhom in dušo izpolnjene narave. Antropozof naj bi kot pionir začutil prvi, kaj prazniki lahko spet postanejo, ko bi človeštvo duha spet dojelo. Začutil naj bi, kaj pomeni »duha v praznikih« spet doumeti. Take sile bodo človeka potem spet popeljale ven v svet. Če antropozofi ob takih praznikih že danes nekaj čutijo, zaznavajo nekaj o čutenju in zaznavanju narave, se ob teh pomembnih trenutkih še posebej jasno zavedo, kaj duhovna znanost v današnji življenjski praznini človeku spet prinaša. Antropozofija bo živo dejstvo duše, bo vitasofija, modrost življenja. In najmočnejša bo to v časih, ko se duša svetov posebno močno skloni k nam in se čisto posebej intimno poveže z nami.

                                                     Delno iz Dr. Rudolf Steiner 13.12.1907


VSE TO VEMO, PA VENDAR…

Marija Thun nas je večkrat opozorila, da je človek na kredit narejeno bitje. Da ni nihče od nas nič plačal za svoje noge, roke, oči, ušesa, razum, za svoje srce… Da ta kredit lahko odplačamo z moralnimi mislimi in dejanji… Moralne misli in dejanja so tista, ki jih opravljamo iz lastne pobude, brez pričakovanja plačila. Preprosto zato, ker vidimo, da stiske čakajo na rešitev, mi pa nosimo v sebi sposobnosti, zastonjski dar, s katerimi to stisko lahko pomagamo rešiti. Stisk je veliko. Vse kličejo po naših moralnih mislih in dejanjih.

V naših tokratnih obvestilih prinašamo vrsto dobrih primerov, ki jih je smiselno uresničiti tudi pri nas. Izberite česa se lotite tudi vi!

Na koncu koncev namreč velja: »Vesel Božič, zdravja in sreče v novem letu…«, tako za sebe kot za druge glede na to, kar vemo, skoraj da ne moremo pričakovati, brez da sami za to naredimo nekaj odločilnega. Božič je kot Velika noč posebna priložnost, da si ozavestimo, kaj se je dogodilo in zakaj se je in se bitje Kristus za nas žrtvuje. Če to ostajajo nerazmišljene, nedoumljene besede, ki se nas v srcu niso dotaknile in nas niso premaknile iz našega udobja v aktivno sooblikovanje življenja, se dobre želje ne morejo uresničiti.

Steiner namreč ne laže ko pove in kar ponavljamo, da bi se vendarle premaknili:

»In ta katastrofalni čas bo trajal tako dolgo – četudi se vmes za nekaj let lahko dozdevno premosti, – dokler ga človeštvo ne bo interpretiralo na edini pravi način, namreč v tem smislu, da predstavlja znak, da se človeštvo usmeri k duhu, ki mora fizično življenje prežeti. To je morda danes za mnoge še grenka resnica, ker je neudobna, toda to je resnica.«

Marija Thun nas je opozarjala, da projekt človek lahko tudi propade. Če talentov, ki so v nas položeni, ne bomo uporabljali v skladu z zakoni stvarstva. Ne le spoznanje v glavi, temveč preobrazba v vsem konkretnem, praktičnem življenju. Na naši generaciji se je kultura človeštva zalomila. Prebujen posameznik lahko prispeva k njenemu ozdravljenju.

 

Svet je brez duha za človeka kot knjiga, napisana v jeziku, ki ga ne zna brati, 

toda za katero ve, da je njena vsebina za življenje odločilna.

Duhovna znanost se želi ukvarjati z umetnostjo branja te knjige. 

Meni, da je potrebna,

saj mora verjeti, da jo zahteva samo življenje

 v katero je s silami razvoja sedanjosti človeštvo stopilo.


NOVICE IZ SVETA

Ekološke kmetije so zaslužile več

BÖLW poroča, da so v letu 2015/16 zaslužile ekološke kmetije 17% več kot leto poprej. Tudi dohodek po zaposlenem delavcu v ekološkem kmetijstvu je bil z 40.069 € v primerjavi z letom poprej večji za 21 %. Konvencionalne kmetije so utrpele v tem času v primerjavi z letom prej zmanjšanje dohodka za 31%, dohodek po zaposlenem je bil le 24.406 €. Kmetije, ki se ukvarjajo z ekološkim mlekarstvom so imele v primerjavi s konvencionalnimi kmetijami celo 109% večje dohodke. Do teh ugotovitev je prišel v svoji raziskavi  Thünen Institut, ki spremlja razvoj 405 ekoloških in 2053 konvencionalnih kmetij v Nemčiji. Razlog za razlike so zelo nizke cene proizvodov iz konvencionalne pridelave in višje subvencije za ekološko kmetijstvo.

Spletne informacije o izvozu ekoloških živil

www.fibl.org je odprl novo spletno stran, na kateri objavlja za 22 držav aktualne predpise v zvezi z uvozom ekoloških proizvodov, register organizacij, ki opravljajo kontrolo in certificiranje proizvajalcev, obvezne in prostovoljne blagovne znamke in kontakte.

Ekološki proizvodi ne le v trgovinah z zdravo hrano

V letu 2016 je bila prodaja ekoloških proizvodov v Nemčiji višja za 9,9% v primerjavi z letom 2015. Promet z ekološkimi proizvodi je bil samo v Nemčiji ocenjen na 9,5 milijard €. Prodaja se vse bolj širi na običajne trgovine s hrano, največji porast imata trgovski verigi Aldi oz. Hofer, ki imata v ekološki kvaliteti že 170 artiklov in trgovine DM.

Otroci ljubijo kmetije

82% dvanajst do petnajstletnih mladostnikov si želi obiskati kmetijo. Radi bi pomagali pri delu, pri kidanju gnoja, pri krmi in opravilih s traktorjem. Dejansko pa je bil le vsak peti otrok te starostne skupine v svojem življenju že kdaj na kmetiji. Nemško društvo Information.medien.agrar si je zastavilo nalogo, da posveti tej starostni skupini kar največ pozornosti z informacijami o pomenu kmetijstva in  možnostjo, da delo na kmetijah doživijo.

One World Award

Nagrada je bila v začetku septembra letos že petič podeljena. Na svečanost je bilo povabljenih v Legau/Allgau 700 gostov iz vsega sveta. Nagrado v višini 30.000,-- € sta si delila dva izvrstna projekta: del pripada predsedniku države Shri Pawan Chamling iz Indije, ki mu je uspelo, da v samo 12 letih državo Sikkim s 65.000 kmeti preusmeri v izključno ekološko kmetijstvo. Druga polovica je dodeljena projektu, ki ga skupaj izvajata United World Colleges iz Freiburga v Nemčiji in Pune iz Indije, ki izvajata družbeno pravično in trajnostno naravnano izobraževanje. Nagrado dodeljujeta vsako tretje leto IFOAM in Rapunzel. 

Biološko negovana zemlja je bolj živa

FIBL ugotavlja, da imajo ekološko obdelana tla povprečno 59% več biomase iz mikroorganizmov kot konvencionalno obdelana. Ugotovili so tudi, da so mikroorganizmi v biološki zemlji za 84% bolj aktivni. Učinki so v toplih in suhih predelih še boljši. Na mikroorganizme vplivajo pozitivno organska gnojila in pester kolobar.

Prizadevanja za povečanje ekološkega kmetijstva

Nemška pokrajina Rheinland Pfalz si prizadeva povečati delež ekološkega kmetijstva na 20%. Akcijski plan za doseganje teh ciljev je spodbudila ministrica za okolje ZRN. Argumentira z dejstvom, da pridela Nemčija le 25% svojih potreb ekološke zelenjave, po strukturi kmetijstva pa je za pridelovanje zelenjave in sadja zelo primerna. Cilj povečanja je predvsem izboljšanje regionalne preskrbe.

Manjše in bio je boljše!

Na univerzi Göttingen so opravili primerjalno raziskavo med velikimi kmetijami na področju nekdanje vzhodne Nemčije in manjšimi kmetijami na nemškem zahodu. Osredotočali so se na ekološke in ekonomske učinke.  Majhne njive povzročajo višje stroške, podobno kot ekološko kmetijstvo pa povečujejo pa biotsko raznovrstnost. Prav zato raziskovalci poudarjajo pomen manjših kmetijskih površin z obrobnimi strukturami. Raziskava je pokazala tudi, da preusmerjanje na ekološko kmetijstvo v obeh primerih kljub manjšim pridelkom dobiček podvoji.

Novo znanje za dobrobit živali

Zveza kmetijskih zbornic Nemčije in FIBL izvajata od leta 2016 letno vsaj deset dvodnevnih izobraževanj z naslovom Seminarji za razvoj kmetije, Trajnostno kmetijstvo, Razvoj kmetije za večjo dobrobit živali«. Seminarje organizirajo za goveda, svinje, perutnino in majhne prežvekovalce. Seminarji potekajo do sredine leta 2018, izvajajo pa se po naročilu Zveznega ministrstva za prehrano in kmetijstvo v okviru programa Ekološko kmetijstvo in druge oblike trajnostnega kmetijstva. Povabljeni na seminarje so kmetje, svetovalci, veterinarji in učitelji strokovnih šol.

BÖLW in novi model za skupno kmetijsko politiko Evrope 

Brezštevilni kmetje opuščajo kmetovanje in svoje kmetije, okoljska škoda konvencionalnega kmetijstva je vse večja, rezultat dosedanjih subvencij je vse drugo kot spodbuden. Skupna evropska politika, ki naj bi jo izvajali od leta 2020, naj bi usmeritve kmetijstva temeljito spremenila. Da bi kmetijstvu Evrope dali perspektivo, je BÖLW pod motom »Za skupno agrarno politiko Evrope močne kmetije, zdravo okolje, žive vasi« predstavil svoj model trajnostnega kmetijstva. Zahteva, da se denar za kmetijstvo uporabi za zagotavljanje stabilnih dohodkov kmetov, motiviranih v skrbi za okolje, klimo in dobrobit živali. Bodoča skupna kmetijska politika mora v prvi vrsti služiti ekološkim in družbenim ciljem. Centralnega pomena v novem modelu so plačila za okolje, klimo in živali s skupaj 60% vseh sredstev za kmetijsko politiko Evrope. Subvencije po površinah naj bi predstavljale 27,5% proračuna, več kot doslej naj bi bilo podpor za prve hektare in nove kmetije mladih kmetov.

IFOAM je sprejel Organic Roadmap

Na  11. evropskem kongresu ekološkega kmetijstva v Tallinnu je IFOAM sprejel smernice, ki naj bi bile vsem spodbuda, da bolj kot doslej aktivno oblikujejo nove prehranske in kmetijske sisteme. Da bi leta 2030 dosegli zastavljen cilj, t.j. 50 % ekološkega kmetijstva, je potrebno več aktivnosti udeleženih. Kar najbolj potrebno je vložiti trud v to, da Evropa sklepe Združenih narodov, zapisane v t.im. Ciljih trajnostnega razvoja (SDGs) končno uzakoni v principih delovanja združene Evrope in jih nemudoma uresničuje.

Življenjski prostor čebelam 

Pomlad 2017 je čebelarjem v Nemčiji spet pripravila žalostno presenečenje. 50% čebel so spet izgubili. Pri divjih čebelah so izgube še višje. Ugotavljajo, da je 197 vrst divjih čebel ogroženih, 37 vrstam pa grozi izumrtje. Ne varoja, intenzivno kmetijstvo z nevzdržno uporabo pesticidov je razlog za to. Nemška zveza okoljevarstvenih organizacij zahteva nujno  uzakonjenje ukrepov, ki bodo zagotovili takojšnjo zaščito opraševalcev pred pesticidi, čimprejšnje preusmerjanje kmetijstva v ekološko kmetijstvo in reformo postopkov za izdajo dovoljenj za uporabo pesticidov.

Ibrahim Abuleish je umrl

Oče iniciative Sekem v Egiptu je v starosti 80 let umrl. Po rodu Egipčan je doktoriral v Avstriji iz kemije. Leta 1977 je kupil 70 ha velik kos puščave severovzhodno od Kaira in jo začel urejati po biološkodinamičnih načelih. Iz puščave je do danes nastala oaza z obsežnim lastnim pridelovanjem Demeter živil, ki jih v veliki meri izvažajo v zahodni svet, sedmimi tovarnami za predelavo pridelkov v zdravila in konfekcijo. Iz kmetovanja v nekdanji puščavi in sledeč pobudam Rudolfa Steinerja za oblikovanje medsebojnih odnosov na vseh ravneh, je iniciativa ustanovila tudi vrsto osnovnih in poklicnih šol, šol za prizadete za otroke svojih 2500 delavcev, medicinski center, akademijo za uporabne umetnosti in znanosti in celo svojo univerzo. Leta 2003 je prejel dr. Abuleish alternativno Nobelovo nagrado.

( Da bi tudi Slovenci zmogli slediti dobrim zgledom! )

Sveti za prehrano

Kdo danes sploh ve, od kod prihaja hrana? Prebujeni potrošniki so vsak dan pred problemom, da morajo ocenjevati katera hrana je v resnici boljša in smiselna glede na proizvodnjo, predelavo, transport, aditive, glede na klimo, dobrobit živali itd. To je treba spremeniti.

Nekaj novega v Nemčiji: Formirajo se t.im. sveti za prehrano. V teh se združujejo potrošniki, lokalne politične strukture in regionalno gospodarstvo. Tako združujejo vse pomembne interese na lokalni ravni in razvijajo vizije boljšega sistema prehranjevanja na lokalni ravni, ozaveščajo priložnosti in probleme in zahtevajo več možnosti soodločanja v oskrbi s hrano. Več pod: ernaehrungsraete.de

Zasedanje predstavnikov biodinamike v Indiji

Kraj zasedanja je bil posestvo Sarvdamana Patela, predsednika biološkodinamičnega društva Indija. To je bilo prvo zasedanje predstavnikov dežel izven Evrope in resnični začetek vso Zemljo zajemačjočih biodinamičnih prizadevanj, osredotočenih na vprašanja  bodočnosti Zemlje in človeka. Prisotnih je bilo 70 predstavnikov iz šestih kontinentov in 20 dežel sveta. Udeleženci so si ogledali inovativno organizirane kmetije Sarvdamana Patela in Gujarata (www.organichutbkk.com), imeli so srečanje  s člani biološkodinamičnega društva Indije, poslušali pestra poročila iniciativ kot: pridelovanje kave v vaseh Adivasi in Araku, Naandi Foundation:www.naandi.org, proizvodnjo zdravlnih zelišč in izdelavo eteričnih olj v Madurai in Tamil Nadu (www.muhil.org, kmetijske in socialnoekonomske projekte za trajnostni razvoj z marginaliziranimi skupinami v Andra Pradeshu, Timbaku: www.timbaktu.org, proizvodnjo biološkodinamičnih preparatov in biološkodinamično izobraževanje (www.sargindia.org) za več kot 10.000 kmetij.

Biodinamika se v Indiji zelo hitro širi. Delajo s Setvenim koledarjem Marije Thun, preračunanim na lokalni čas. Mariji Thun je prav Maharishi univerza iz Indije dodelila naslov častnega doktorja znanosti.

OTROŠKI VRTEC NA KMETIJI

Ko so zjutraj vsi otroci prišli, večji že tečejo pred kmetijo. Ostali, ki bi dan začeli raje počasneje, pridejo za njimi. Skupaj sklenejo, da bodo najprej pozdravili kokoši. Kokoši se neučakano prerivajo med vratci, komaj čakajo, da se pasejo v zeleni travi. Nekaj otrok že steguje proti njim roke z zrnjem, ki jih kokoši včasih nežno, včasih pa tudi nerodno kljuvajo iz rok. Petelin uživa velik ugled. Ponosno se sprehaja med kokošmi in otroci. Z vajeno kretnjo si eden od otrok ujame kokoš in si jo posede v naročje. Roža je nekaj čisto drugačnega kot perje. Medtem se nekaj otrok vzpenja po lestvi, da bi v hlevčku preverili, če je v gnezdu že kakšno jajce. Mimo pripelje traktor in pozornost otrok se preusmeri. Le kam pelje danes? Otroci so nemirni in hočejo za njim, pogledat kaj bo ta dan na vrsti.

Tako se začenja dan v otroškem vrtcu na kmetiji. Na internetni strani BAGLoB najdemo ta čas 32 takih kmetij. BAGLoB e.V. je zveza projektov in inštitucij, ki se ukvarjajo s pedagogiko s ciljem, da vsakdanja dela na kmetiji, nastajanje in predelavo živil predstavijo otrokom in odraščajočim. Principi delovanja so:

otroški vrtec je neposredno na kmetiji, vsakodnevno delo na kmetiji morajo otroci doživeti in pri delu sodelovati, otroci pomagajo pri krmi živali, spravilu pridelkov itd., otroci doživljajo zaporedje letnih opravil na kmetiji, vsakdanji kontakt s kmetom je zagotovljen, vzgojitelji negujejo intenzivne kontakte s kmetom tako, da pedagoške teme pri otrocih dogajanju zunaj sledijo.

Kmetija nudi otrokom resnične in žive priložnosti za učenje, da tako pridobijo življenjske kompetence v avtentično doživetih situacijah in srečanjih. 

BAGLoB organizira z namenom izobraževanja, posredovanja informacij, izmenjave izkušenj, poročil iz prakse in možnostim mreženja na različnih mestih Nemčije za otroške vrtce na kmetijah posebne kongrese.

BIODINAMIKA NA DANSKEM

Bio je dobro, biološkodinamično je boljše. Vedno več danskih potrošnikov to ve. Iščejo čisto hrano iz kmetijstva, ki je v harmoniji z naravo. Vedno več potrošnikov kupuje prav zato proizvode Demeter. Vedenjske navade potrošnikov so se na Danskem v zadnjih petih letih močno spremenile. Tudi v trgovskih verigah kot Aldi in Lidl imajo zato že veliko izbiro ekoloških proizvodov. Vedno več pa je med kupci tistih, ki bi radi več kot ekološko. Povprašujejo po tistem,, kar boljše, bolj avtentično. Blagovna znamka Demeter na Danskem sicer ni posebno znana, hrana, pridelana na biološkodinamični način pa je pojem. Ta hrana je bolj čista, je bolj zdrava, je proizvedena o odnosom in odgovornostjo, je bolj originalna, četudi je malo posebna, pridelana v sodelovanju z Luno, zvezdami in kravjimi rogovi… Za naravo in človeka pa vsekakor boljša.

Doslednost Demeter smernic vliva potrošnikom zaupanje: manj E številk, kmetije vedno z živalmi, najmanj 0,2 GVŽ na ha in najmanj 0,1 GVŽ prežvekovalcev, vrtnarija brez živali ne večja kot 5 ha. To je smiselno in je biološkodinamična kvaliteta. Mnoga odlična biološkodinamična vina so prebudila poseben interes za proizvode Demeter. Cela vrsta restavracij uporablja najraje biološkodinamične proizvode. Tam, kjer so svojčas imeli biodinamike za hippije, jih danes povezujejo s kulinarično najodličnejšim sadjem, zelenjavo, sirom, žiti. To je tudi odlična motivacija za še večja prizadevanja biodinamičnih pridelovalcev.

Demeterforbundet na Danskem opravlja certificiranje. Možnost, da se bodo Demeter proizvodi prodajali tudi  v velikih trgovinah je odprta, četudi je doslej v teh trgovinah le malo Demeter proizvodov: jajca, mleko, sir, sokovi, zelenjava in moke. Biološkodinamični kmetje prodajajo svoje proizvode običajno neposredno na domu, z dostavno službo kupcem na dom, na tržnici ali s prodajo restavracijam. Povpraševanje visoko presega ponudbo, kar oskrbo velikih trgovin onemogoča.

Na Danskem imamo ta čas 45 kmetov ki delajo biološkodinamično. 40 kmetov ima Demeter blagovno znamko. Velikost kmetije pri nas je od 2 ha do 750 ha. Leta 2010 je bilo v biološkodinamični obdelavi na Danskem 1800 ha, leta 2017 pa že 3.000 ha. Letos je 15 kmetov vključenih v program preusmerjanja.

Foreningen for Biodynamisk Jordburg – Društvo za biološkodinamično kmetovanje združuje kmete, 25 podjetnikov, 20 trgovin in 400 potrošnikov in je med drugim odgovorno za smernice. Izdajamo časopis, organiziramo tečaje, prisotni smo na Facebooku, YouTube, izvajamo kampanje in predavanja, pišemo članke, izdajamo Setveni koledar in še kaj. Ta čas delamo v upravi trije z delovnim časom dveh. Že 18 let je naša pisarna v Hiši ekologije v Aarhusu, kjer je sicer zaposlenih z bio kmetijstvom, informacijami in marketingom 50 oseb. Naša povezava z ekološkim gibanjem je za nas pomembno mreženje.

To leto smo financirali tri projekte z državnimi spodbudami za ekološko kmetovanje: aktivnosti na področju gastronomije z glavnimi kuharji in kmeti, tečaje za plodnost tal in svetovalnico za kmete v preusmerjanju. www.biodynamisk.dk

ASTRONOMIJA ZA ZAČETNIKE

Koliko zvezd je na nebu?

Na to pogosto zastavljeno vprašanje astronomija ni odgovorila čisto natančno, toda na zanimiv način. Vključno južno zvezdno hemisfero je z očesom zaznavnih približno 7.000 zvezd stalnic. Po njihovi dozdevni svetlosti jih delijo v šest razredov. Toda že svetlikajoči pajčolan Mlečne ceste se pod običajnim daljnogledom deli v migotanje milijonov svetlečih točk. Moderni teleskopi razkrijejo zvezde tja do 25. velikostnega razreda. Preračunavanje nas pripelje do rezultata, da je samo sistem naše Mlečne ceste sestavljen iz mnogih milijard zvezd. Dovolj bi jih bilo, da bi vsakemu človeku dodelili eno! To preobilje smemo razumeti kot izraz skoraj nedoumljive božanske stvarniške moči.

DNEVNO GIBANJE ZVEZD

Zvezde stalnice obdržijo za naše zaznavanje strogo svoje mesto; zdijo se kot fiksirane na svoje mesto. Le tako tudi lahko govorimo o zvezdnih slikah.

Kljub temu ponuja nočno zvezdno nebo nenehno menjajočo podobo. Tako kot Sonce in Luna vzhajajo in zahajajo dan za dnem tudi zvezde stalnice. V velikih lokih potujejo preko neba. Če gledamo k vzhodnemu horizontu, vzhajajo poševno desno zgoraj vedno nove zvezde oziroma zvezdne slike, na zahodu, raztegnjene od juga proti severu, pa nenehno izginjajo. Najvišjo pozicijo na jugu imenujemo kulminacijo nekega ozvezdja.

Samo tiste zvezde, ki vzhajajo kot zvezde v pasu Oriona ali ozvezdja Rib točno na vzhodu, opišejo nad in pod horizontom točno polkrožnico in so vidne 12 ur. Te so na nebesnem ekvatorju. Vse zvezde, ki vzhajajo bolj južno, prepotujejo kot Sonce v zimski polovici leta manjše in skrajšane dele polkroga. Zvezde, ki so severno od točnega vzhoda, se približujejo vedno bolj popolnemu krogu nad horizontom in so tako, kot poletno Sonce nad horizontom več kot 12 ur. Zvezdne slike v neposredni bližini Severnice, torej nebesnega severnega pola rišejo podnevi in ponoči svoje male krožnice in ne vzhajajo in ne zahajajo. Označujemo jih kot  krožne polarne zvezde. Veliki medved in Kasiopeja sodita k tem. Na nasprotni strani nebesnega severnega pola, točno nasproti zvezdi Severnici, je južni nebesni pol. Kot nasprotne zvezdne slike severnih krožnih polarnih zvezd krožijo okoli njega južne zvezde, ki nikoli ne zaidejo za opazovalca v Avstraliji. V naših geografskih širinah teh zvezd, h katerim sodi na primer »Križ juga«, nikoli ne moremo videti. Gibajo se pod za nas veljavnim horizontom in jih zato tudi v nekatere prikaze ozvezdij ne vključujemo. Le za opazovalca neba ob ekvatorju Zemlje, za katerega leži zvezda Severnica na horizontu, vzhajajo in zahajajo dnevno vse zvezde in v toku enega leta lahko vse tudi vidi.

To vsakodnevno vrtenje vsega nebesnega svoda je kot vemo le dozdevno. Je zrcaljenje vrtenja Zemlje kot krogle. Pravzaprav doživimo okroglino neba kot ogromno votlo zrcalo, ki podaja krogličasto podobo in krožno gibanje vsake točke na Zemlji. Kdor rad opazuje zvezde ugotovi, da so zvezdne slike ponoči včasih tako, včasih drugače položene in se včasih zdi tudi, da stojijo na glavi. 

LETNI OBRAT ZVEZDNEGA NEBA

Zakaj pa je zvezdno nebo v zimskih nočeh čisto drugačno kot v poletnih nočeh, zakaj v pomladni noči vidimo vzhajati na vzhodnem horizontu čisto druge zvezde kot ob isti uri dneva jeseni? Če to opazujemo vidimo, da se vsak mesec pozicija zvezd na nebu zamakne.

Denimo, da opazovalec zvezd opazi, da vzhaja zvezda Spica v Devici v pomladanski noči ob 21. uri. Teden dni pozneje bo ob isti uri opazil, da stoji ta zvezda že nad horizontom, je vzšla pol ure prej in je sedaj vidna že vsa zvezdna slika Device. Še točnejše opazovanje pokaže, da vse zvezde vsako noč vzidejo štiri minute prej. Opazovalec zvezd mora razločevati običajni dan po Soncu, ki traja 24 ur in dan po zvezdah, ki traja 23 ur in 56 minut. Zbir te majhne razlike pripelje do celega obrata zvezdnega neba v enem letu. Zvezdna slika, ki vzhaja na vzhodnem horizontu vzhaja pomladi ob šestih zjutraj, poleti že ob polnoči, jeseni ob 18. uri. V resnici se obrne Zemlja okoli svoje osi že v 23 urah in 56 minutah. Vsakodnevna 4 minutna zamuda nastaja zaradi letne poti Zemlje okoli Sonca. Dobro je vedeti, da vsaka zvezda in tudi vsaka zvezdna slika pride čez leto dni ob istem času spet ob vzhodu ali zahodu na svoje čvrsto določeno mesto.

POZICIJA IN GIBANJE ZODIAKA

Zodiak sestavlja dvanajst zvezdnih slik, ki se raztezajo kot pas okoli vsega neba. Letna pot Sonca, ki jo imenujemo tudi ekliptiko, predstavlja centralno sled v zodiaku. Od vseh točk za 90°oddaljen leži pol ekliptike sredi zvezdne slike Zmaja nedaleč od severnega nebesnega pola. Ker se pred zodiakalnimi zvezdnimi slikami gibljejo tudi Luna in vsi planeti in so le tam vidni, je določanje zodiaka posebej pomembno.

Medtem ko nebesni ekvator svojo pozicijo oziroma višino na isti geografski širini vedno ohranja, menja polovica loka zodiaka, ki jo vsakokrat nad horizontom lahko vidimo, pri dnevnem in letnem gibanju zvezdnega neba nenehno svojo pozicijo. Šest zvezdnih slik leži namreč v severni, ostalih šest pa v južni zvezdni hemisferi in se pri tem oddaljijo za največ 23° od zvezdnega ekvatorja (to je 46 širin polne Lune). Zato govorimo o poševni poti ekliptike! Da bi približno našli zodiak, se obrnemo k zvezdi Severnici, torej na sever, nato pa za 180°proti jugu. Tako imamo pred seboj nad horizontom vidne zodiakalne slike v obliki povečane mavrice. Ena od teh šestih ali sedmih zvezdnih slik mora vzhajati nad vzhodnim horizontom, nasprotna pa zahajati na zahodnem horizontu. V spreminjajočem se mestu vzhajanja Sonca v toku leta in različnih višinah v opoldanskem času, imamo tudi sliko menjajoče se pozicije zodiaka. Medtem ko vzhaja poletno Sonce na primer v Dvojčkih visoko na severovzhodu, se zimsko Sonce okoli zimskega Sončnega obrata pojavi v zvezdni sliki Strelca na jugovzhodu, pri istočasnem zahajanju zvezdne slike Dvojčkov na severozahodu. Vsaka zvezdna slika ima pripadajočo točko svojega vzhajanja in zahajanja na vzhodu in na zahodu. Vzemimo »svete noči« ob polnoči. Vidnih je vseh šest zvezdnih slik severne hemisfere, tiste skozi katere potuje Sonce pomladi in poleti (skica I). Zodiak je dosegel svojo najvišjo točko, simetrično je razvrščen okoli juga. Devica  se pripravlja da bo vzšla na vzhodu in Ribe izginjajo na zahodu. Visoko nad nami sta Bik in Dvojčka v kulminaciji. Nasprotje temu je nebo okoli Janezovega (slika II). Prej imenovana ozvezdja so izginila in šest zodiakalnih slik, ki ležijo v južni nebesni polkrogli, oblikuje nizek lok pod nebesnim ekvatorjem. Strelec in Škorpijon ležita v smeri juga. Polna Luna okoli Janezovega kaže zrcalno sliko globoke zimske pozicije Sonca nad horizontom.

Med opisanima dvema pozicijama zodiaka, ki se ponavljata v zvezi z 24 urnim dozdevnim obratom zvezdnega svoda, posredujeta dve vmesni poziciji. Pomladi ob polnoči je ves zodiak srednje visoko zamaknjen proti severozahodu, kjer zahaja zvezdna slika Dvojčkov. Devica kulminira na jugu. Dvanajst ur pozneje – okoli poldneva – je pas zodiaka s Soncem in Ribama na nasprotni strani. Zaradi dnevne svetlobe ju ne moremo prepoznati. V tej obliki postane viden šele v jesenskih nočeh ko zvezdna slika Dvojčkov vzhaja na severovzhodu in se je ves zodiakalni lok prestavil proti vzhodu.

Dnevno gibanje loka zodiaka nad horizontom je torej komplicirano. Najvišja in najnižja pozicija se s svojim navzgor in navzdol prepletata z zamikanjem okoli vzhodne in zahodne točke v lemniskatično gibanje vsega.

Po novo znanje v tujino - pomembni termini 2018

14.-19.1.2018 Dornach www.sektion-landwirtschaft.org/veranstaltungen/intensivwoche/intensivwoche 2018

7.-10.2.2018 Dornach Letna biodinamična svetovna konferenca

www.landwirtschaft.org/veranstaltungen/landwirtschaftliche-tagung/lwt18

15.-18.2.2018 Schwäbisch Hall Kmetijstvo in prehrana

25.2.-27.2.2018 Dunaj Internacionalni dnevi Demeter vin

*****

Kaj pravi predsednik Zveze za ekološko kmetijstvo Nemčije, g.Hubert Heigl

Zakaj kmetujete ekološko?

Ker je to bolje za svet, bodočnost, zdravje, zemljo, vodo, živali in biotsko pestrost. To je moj prispevek za globalno pravičnost in ohranjanje stvarstva.

Kaj vas motivira, da  brezplačno opravljate to funkcijo?

Kmetje se moramo aktivirati, da ne bi odločali drugi o nas temveč z nami. Predsedstvo naše zveze ni le nek kontrolni organ. Mi, ekološki kmetje, sami aktivno sooblikujemo tako našo zvezo kot ekološko kmetijstvo regionalno, nacionalno in internacionalno.

Kaj so aktualne teme vaših prizadevanj?

Ekološko kmetijstvo razširiti. Za to moramo pridobiti nove kmete. Rast pa želimo oblikovati trajnostno in solidno.

Bojanina stran

VABILA – OBVESTILA   

  • 6. 1. 2018, ob 18. uri na Vrzdencu – KORAK NAPREJ, STOPNICO VIŠJE… 

Praviloma bodo mesečna branja tudi naprej vsako prvo soboto v mesecu ob 18. uri na Vrzdencu. Gradivo in vabilo na vsako srečanje dobite sproti, tako kot doslej.

  • 13.1.2018 - CLAUDIO CASERA PRI AJDI POSAVJE

Posebej povabljeni, društvo sofinancira potni strošek skupnega prevoza.

  • 20. 1. 2018 – 3. SREČANJE ČEBELARSKE SEKCIJE: tema APITERAPIJA

V Logatcu bomo gostili g. Karla Vogrinčiča. Prostor in ura bosta sporočena naknadno po e-pošti ter »Markovih« SMS -ih. Dobrodošli vsi člani društva.

  • 2.– 4. 2. 2018: SKUPNA PREDSTAVITEV SLOVENSKE BIODINAMIKE NA FESTIVALU CELOSTNEGA ZDRAVJA v Cankarjevem domu v Ljubljani

Aktivno sodeluje tudi naše društvo, potreben bo aktiven vložek večjega števila članov, več informacij sledi po e- pošti.

  • 7.– 10. 2. 2018: LETNI BD KONGRES V GOETHEANUMU (Dornach v Švici) na temo PREPARATI – SRCE BD KMETOVANJA

Razpisujemo možnost sofinanciranja udeležbe. Doživeti svetovni kongres BD v njenem centru, s tako ključno temo za BD kmetovanje kot je letošnja, je prvovrstni dogodek. Zainteresirani pokličite še v decembru za informacije na 041 757 177.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

24. 2. 2018, ob 16. uri: OBČNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA AJDA VRZDENEC

V soboto, 24.2.2018 vabim vse člane ob 16. uri na sestanek najvišjega organa društva AJDA Vrzdenec, ki bo na Waldorfski šoli v Ljubljani. Priložnost, da v razpravi s sočlani sooblikujete nadaljnje korake društva.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 5. 3. 2018, ob 18. uri v Logatcu, Notranjska 14: DRUŽENJE ČLANOV 

DRUŠTVA  - POROČILA S SVETOVNEGA KONGRESA BD V DORNACHU

  • ZAŽIVELA JE DRUŠTVENA KNJIŽNICA.

Trenutno je članom na voljo 40 knjig ter 3 CD s področja biodinamike / antropozofije. 16 knjig/brošur (celotna ponudba založbe Ajda), 21 knjig je darilo naše Mete društvu, 3 CD – doroni/ antropozofska medicina (darilo Tanjuše Borštnik). Hvala obema. Seznam za izposojo bo na voljo na naši spletni strani ter vam poslan po e – pošti.

Še vedno mi manjkajo e-naslovi 71 članov. Če ne dobivate društvenih obvestil, pa bi jih radi, se mi, prosim, javite na ajdavrzdenec.logatec@gmail.com.

 

»Kakšno razkošje hoditi po zemlji v jutrišnji dan! 

Med hudim in čudovitim in se zapletati v trnje sanj…«      (Tone Pavček)

In hvala vsem Vam, da lahko hodimo skupaj.

Vse lepo v letu 2018 želim vsakemu posebej!               Bojana Breznikar


Vera zrelega človeka je občutek polne notranje, na prepričanju utemeljene pripadnosti. Kako do tega stanja?