Društvo Ajda

Založba

Vrzdenec

Genska tehnika

"PRI NAS JE VSE UREDU", JE RES?


V Kanadi ima 8 od 10 novorojenčkov BT toksine v krvi zaradi mleka krav, ki jih krmijo z GSO sojo in koruzo. Tudi pri nas krmijo mlekarji močna krmila z GSO sojo. Pa kao novorojenčkov, zastrupljenih z BT toksini pri nas ni. Ker takih meritev nihče ne opravlja.

SMO SI ZAPISALI ZA UŠESA? NAM JE DO DANES USPELO SVOJ ODNOS DO STVARSTVA IN SEBE SPREMENITI? SMO SE VSAJ SPRAVILI NA POT ISKANJA DUHOVNEGA? IZKORISTIMO VENDAR čAS, KI NAM JE DAN! ZA BISTVENO! RAZUM IMAMO! KAO.


Strokovno časopisje poroča, da v Evropi ni več človeka brez glifosata v urinu. Ta povzroča pomembne poškodbe jeter in ledvic in pride v okolje kot učinkovina, ki jo uporabljajo v več kot 90 sredstvih za uničevanje plevela. Pri nas je problem neznan, saj takih analiz nihče ne dela. Herbicide z glifosatom pa intenzivno kmetijstvo veselo še naprej uporablja.


GENSKO SPREMENJENA HRANA RAZČLOVEČI

ŽIVLJENJE UHAJA IZVEN KONTROLE