Društvo Ajda

Založba

Vrzdenec

Biodinamika v svetu

Biodinamika - Redne šole in dodatno izobraževanje

O našem obisku na farmi SEKEM v Egiptu

DEMETER

LINKI

ŠOLANJE


- NEMČIJA

www.rengo.de

Biodinamika Bodensko jezero Teorija in praksa - enoletno šolanje

www.dottenfelderhof.de/landbauschule


- ŠVICA

Nobena od srednjih šol ali univerz nima šolanja za biološko-dinamično gospodarjenje. Demeter zveza Švica je zato že pred desetimi leti uvedla svoje šolanje, ki ga država prizna. Šolanje je povezano s praktičnim delom in ga opravljajo delno kmetje sami, delno pa poteka v Bio-šoli v Fricku. Učenec zamenja v času šolanja tudi do 20 kmetij, ki so vključene v izobraževanje in spozna razne kvalitete tal in razne usmerjenosti. Več preberite na spletnih straneh www.ausbildung-biodyn.ch.


- NIZOZEMSKA


Nizozemska - šolanje