Društvo Ajda

Založba

Vrzdenec

Dr. Rudolf Steiner

IZ ZBRANIH DEL


...

Proti tem stremljenjem – dati novo duhovnost Zemlji – se lahko upiramo kolikor hočemo. Resnica se bo morala uveljaviti v vsakem primeru. človeštvo živi v grozljivi katastrofi. če se ne bo odločilo za to, da si novo duhovnost, ki jo tu mislimo, resnično pridobi, se bodo v vedno novih obdobjih, morda v relativno kratkih obdobjih, te katastrofe vedno znova vračale. S sredstvi, ki so bila človeštvu znana, preden je nastopila ta katastrofa, se katastrofe in vseh njenih posledic ne bo moglo nikoli pozdraviti.

...

In ta katastrofalni čas bo trajal tako dolgo – četudi se vmes za nekaj let dozdevno lahko premosti, – dokler ga človeštvo ne bo interpretiralo na edini pravi način, namreč v tem smislu, da predstavlja znak, da se človeštvo usmeri k duhu, ki mora prežeti fizično življenje. To je morda danes za mnoge, ker je neudobna, še grenka resnica. Toda to je resnica.

...

Ne le človeško telo potrebuje dušo; dušo potrebuje vsako telo, telo brez duše ne more živeti. Tudi kar se kot fizično telo v gospodarskem ali drugem pogledu širi preko Zemlje, potrebuje dušo, in sicer táko dušo, ki nudi možnost, da se na Zemlji ljudje tako, kot so se povezovali komercialno, tako kot so se povezovali z denarjem, razumejo tudi v duhu. Dati telesu Zemlje dušo, je nekaj, o čemer sem večkrat govoril kot o tistem, k čemur je treba stremeti.

...

In v resnici bo iz te slepe ulice prišlo ven le, če se odloči, da k temu, kar je fizična kultura, na katero je človeštvo tako zelo ponosno, doda za naš čas in za bližnjo bodočnost duhovno kulturo duše Zemlje, ki k tej fizični kulturi sodi.