Društvo Ajda

Založba

Vrzdenec

Prehrana

Način pridelovanja je odločilen za kvaliteto pridelkov


Ugledna znanstvena publikacija »SCIENCE« je objavila rezultate t.im DOK poskusa. Pri tem gre za primerjalne dolgotrajne raziskave učinkov pridelovanja po konvencionalni, t.j. moderni metodi z uporabo umetnih gnojil in sredstev za zaščito rastlin, z biološko metodo in biološko-dinamično metodo.


»SCIENCE« poroča torej, da so pri konvencionalnem načinu pridelovanja ugotovili zunanje posledice, tako npr. erozijo tal in izgubo zunanje zlato rumene barve pri žitih. Analize in primerjave treh metod so pokazale tudi notranje razlike, tako npr. pri aminokislinah iz katerih so narejene beljakovine.


Z dušičnim gnojenjem se vsebnost beljakovin v rastlini poveča pa tudi vsebnost aminokislin se poveča. Pri tem pa gre za povečanje le fiziološko manj pomembnih t.im. »množičnih aminokislin« kot glutaminska kislina ali prolin. Vsebnost esencialnih aminokislin, ki so fiziološko v prehrani pomembne se obenem zmanjšuje. Pri koruzi so se te aminokisline zmanjšale za 15%, pri pšenici pa za 3%. Način pridelovanja torej – kot vendar vemo – je odločilen za kvaliteto v pridelkih.