Društvo Ajda

Založba

Vrzdenec

Dr. Steiner o Božiču

Pa naj Zveličar tisočkrat rodi se, si pogubljen, če v tvojem srcu ni se.


A.SilesiusZakaj glej: Tema pokriva Zemljo

in ljudstva mrak.

Nad teboj pa vzhaja kot Sonce

JAZ SEM

in mogočnost njegove svetlobe

zasveti nad teboj.          


Izaija 60,2

o božiču