Društvo Ajda

Založba

Vrzdenec

Človek - hieroglif kozmosa

človek - hieroglif kozmosa

Ali smo v stanju misliti, da je kozmos organiziran, je odvisno od tega, ali se naučimo brati tisto, v čemer nam je hieroglif organiziranja postavljen pred oči. Moramo se naučiti, razumeti človeka kot hieroglif kozmosa.

Človek je možnost,  videti od blizu, kaj je bistvena razlika med zgoraj in spodaj, med desno in levo, med spredaj in zadaj. Tega se moramo naučiti na človeku, da bi to našli tudi v kozmosu. Današnji znanstveni pogled na svet posreduje podobo sveta iz katere je človek izključen – človeka prizna le kot najvišjo žival, torej le kot nekakšno abstrakcijo. Zato izgleda vse tisto, kar je univerzum, le kot matematična slika. V taki tematični sliki ne bo mogoče nikoli prepoznati univerzalnega porekla svobode in univerzalnega porekla svobode in morale. To, da se naučimo znanstveno prepoznati zvezo moralnega z naravno potrebnim, pa je za sedanjost najbolj pomembno, sicer se utegne to dvoje še bolj oddaljiti eno od drugega.

Dr.R.S. april 1920.