Društvo Ajda

Založba

Vrzdenec

Čebelarstvo

KAJ POČENJA ČEBELARSKI CENTER FISCHERMUHLE


Tu nekaj kratkih novic iz dosedanjih in bodočih letošnjih aktivnosti

13.-15. maj tridnevni seminar o pomenu rojenja v toku leta; 20.6. tečaj košnje s koso

28.6. dan odprtih vrat za botre panjev čebeljih družin; 18.-19.6. srečanje regionalnih skupin Arche Wyda, društva, ki v Nemčiji spodbuja v odgovornost prebujene posameznike, da s setvijo cvetnic na dosegljivih površinah skrbijo za več čebelje paše v državi

25.-26.6. Poletni forum, srečanje članov Mellifere in nekdanjih udeležencev raznih tečajev in seminarjev centra s skupnim ogledom čebelnjakov in izmenjavo izkušenj

10.-12.9. vsedržavna nemška pedagoška konferenca »čebele nas učijo«, ki ponuja koncepte za integracijo čebel v šole in v izvenšolsko izobraževanje; 3.10. tečaj masaže z medom.ČEBELARSKI CENTER FISCHERMÜHLE PRODAJA ČEBELJE ROJE


30% čebeljih družin v Nemčiji zime 2014/2015 ni preživelo. Čas je za nadomestne čebelje roje iz čebelarstva z blagovno znamko Demeter Fischermühle.

Od maja 2015 oddajamo čebelje roje. Gre za vnaprejšnje ali naknadne roje, težke približno 1,5 kg in naravne roje z zelo različno težo.

Roj s ca 1,5 kg teže stane maja približno 180,-- €. Glede na izvrstno kakovost in naravno vitalnost zelo ugodna cena. Za poznejše roje bodo cene nekoliko nižje. Več na:

www.mellifera.de/blog/mellifera-blog/bienenschwarm-kaufen.html