Društvo Ajda

Založba

Vrzdenec

Teoretična podlaga

Marija Thun

Kaj je Antropozofija

Evritmija

Dr. Rudolf Steiner

Dr. Walter Buehler - Antropozofija kot zahteva današnjega časa

B. v. Wistinghausen - Reinkarnacija in karma

Evritmija deluje na rastline

Trije obrazi Evritmije

Evritmija v organizacijah

Sadjarstvo

Dipl.Ing. C. Casera - Sadjarstvo

Dipl.Ing. C. Casera - Sadjarstvo Blejska Dobrava

Dipl.Ing. C. Casera - Sadjarstvo in vinogradništvo

Koledar sadjarskih opravil

Živinoreja

Medicina - strokovni članki

Tridelnost

Predavanje Ott: Razvijajmo svoja kraljestva

Prehrana

Čebelarstvo

Astronomija

Tridelnost družbe

Področje medčloveških odnosov

Antropozofski socialni impulz

Ajda ima prijatelje

Predavanja Sorms

Predavanje Ott: Srečevanje spodbuja živjenje