Društvo Ajda

Založba


To knjižico smo že dolgo čakali. Končno je tu. Strnjeno in preprosto podan pregled biološkodinamične metode in izjemnega dela in odkritij Marije Thun. Temeljno branje za vsakogar, ki bi hotel metodo pridelovanja hrane, ki jo za preživetje potrebujemo, tudi razumeti.

Naroči

Temelji
Setveni priročnik
Povitki in obloge
Preparati

Temeji Biološkodinamičnega gospodarjenja