Društvo Ajda

Založba

Spiritualna astronomija


In ker je biološko-dinamično kmetovanje tako prepleteno in v vsestranski odvisnosti od kozmosa je brošura SPIRITUALNA ASTRONOMIJA švicarskega matematika, fizika, astronoma in učitelja dr. Wolfanga Helda prava za razumevanje narave, človeka in vsega kar nas obdaja. Nastala je kot zapis njegovega predavanja v novembru 2002 in je odgovor na vprašanja v zvezi s težavami v kmetijstvu, ki so posledica dejstva, da ne znamo delati s kozmosom. Ker je odtujenost dogajanju v kozmosu, ignoriranje kozmosa pojav časa splošne stiske v kateri smo, izdajamo brošuro v želji, da iščemo pot iz stiske na poteh, ki iz te vodijo.

Naroči

Spirituačna astronomija
Človek in antropozofska medicina