Društvo Ajda

Založba

Setveni priročnik

JE ZAUPATI ŠE PRAV?

Setveni priročnik


Gotovo da, toda vsem gotovo ne. Verjamete reklami in politikom?

V zaupanju, da bo vse, kar vzame v svoje roke država, ki bedi nad dobrobitjo svojih državljanov dobro in prav, smo se podali v udobje neodgovornega konzumenta. Proč od pridelovanja svoje hrane, razrešeni odgovornosti za razvoj v malem in v velikem, celo za šolanje svojih otrok in lastno zdravje.


Sistem, ki se je v odtujevanju človeka iz odgovornosti in razvijanju elementarnih področij človeških potreb v monopolna področja maksimiranja dobičkov razvil, opažamo pozno. In ostajamo daleč za razvojem, ki ga svet potrebuje, tudi za deželami Evrope s katerimi bi se radi enačili. Kaže se že, da se zgodba z zakopanimi talenti utegne res končati kot je zapisano.


Pot zapuščanje udobja, odrekanje, celo borba za sanacijo stanja, v katero smo zdrsnili, je postala nujno potrebna. Brez da udobje zaradi celote kot nevredno odložimo, brez da vložimo vsa svoja znanja, sposobnosti in čas v popravo napak, utegnemo izgubiti še zadnje, kar smo za preživetje podedovali.


Kako pa? Potrebno je združevanje, odprti pogovori, vlaganje vseh moči v skupno delovanje za doseganje nujnih skupnih ciljev. Slovenska inovativnost in genialnost nam na tem področju doslej ni pomagala. Bolje bo, da pogledamo, kaj delajo prebujene duše v svetu in tisto, kar je dobro, preprosto posnemamo. Internet je krasno orodje. Poglejte, kaj, na primer, se dogaja pod naslovi:


www.ernaehrungsraete.de

www.hornkuh.de

www.farmers-for-future.de

www.mentoring.bio

www.freunde-waldorf.de/freiwilligendienste

www.biostaedte.de

www.oekomodellregionen.bayern.


Veliki projekti? Take si je treba izbirati.


In kot prvo in kar najbolj nujno: pridelati več svoje hrane, iz svojih semen, na svoji, zdravi zemlji.


Bodimo uspešni, biodinamika nam pomaga!

                                        

Vaša Meta Vrhunc