Društvo Ajda

Založba

Kako doseči spoznanja višjih svetov


Slovenski prevod temeljnega dela Dr Rudolfa Steinerja, KAKO DOSEČI SPOZNANJA VIŠJIH SVETOV.

Delo je prevedel Samo Simčič. Knjiga obsega 180 strani.

Naroči

R. Steiner - kako doseči spoznanja višjih svetov
R. Steiner - Kmetijski tečaj