Društvo Ajda

Založba

Pridelovati svoja semena postaja ena najpomembnejših nalog naše generacije. Glede na spremenjene okoljske pogoje, glede na majhno število ohranjenih semen z odprto bodočnostjo in slabo zdravje predvsem konvencionalnih semen, predstavlja to delo izjemen izziv. Pristopi strokovnjakov biološko-dinamične metode, ki jih predstavljata brošuri, sta tako začetniku kot strokovnjaku za semenarstvo izjemno dragoceno vodilo.

Naroči

Pridelujmo svoja semena 1
Pridelujmo svoja semena 2
Setveni priročnik
Temelji
Povitki in obloge

Pridelujmo svoja semena