Društvo Ajda

Založba

Celostna prehrana 1 & 2


CELOSTNA PREHRANA 1


Je zapis seminarja antropozofskega agronoma in strokovnjaka za celostno prehrano Michaela Kassnerja. Vsebina razgali nepopolnost današnjega pristopa k vprašanju prehranjevanja in odpre vrsto novih vidikov kako s hrano podpiramo zdravje in celosten razvoj človeka.CELOSTNA PREHRANA 2, PREHRANJEVANJE Z ŽITI


Antropozofskega strokovnjaka za prehrano MICHAELA KASSNERJA predstavlja nadaljevanje vsebin brošure Celostna prehrana 1. Približa nam pomen žit v prehranjevanju, bogastvo pestrosti žit, ki spremljajo človeka skozi zgodovino in vpliv kvalitete posameznih žit na človeka. Vrsta odgovorov na vsakodnevna vprašanja prehranjevanja daje brošuri posebno vrednost.

Naroči

Celostna prehrana 1
Celostna prehrana 2