preišči stran ...

Društvo Ajda

Založba

Ajda Vrzdenec

2014

antropozofija

2008

2011

Marija Thun

2009

Vrzdenec 60

Thun

1354 Horjul

2012

zalozba.ajda.vrzdenec@gmail.com

2015

2016

2013

Setveni priročnik

Biodinamika

IZ ZBRANIH DEL


...

Proti tem stremljenjem – dati novo duhovnost Zemlji – se lahko upiramo kolikor hočemo. Resnica se bo morala uveljaviti v vsakem primeru. Človeštvo živi v grozljivi katastrofi. Če se ne bo odločilo za to, da si novo duhovnost, ki jo tu mislimo, resnično pridobi, se bodo v vedno novih obdobjih, morda v relativno kratkih obdobjih, te katastrofe vedno znova vračale. S sredstvi, ki so bila človeštvu znana, preden je nastopila ta katastrofa, se katastrofe in vseh njenih posledic ne bo moglo nikoli pozdraviti.

...

In ta katastrofalni čas bo trajal tako dolgo – četudi se vmes za nekaj let dozdevno lahko premosti, – dokler ga človeštvo ne bo interpretiralo na edini pravi način, namreč v tem smislu, da predstavlja znak, da se človeštvo usmeri k duhu, ki mora prežeti fizično življenje. To je morda danes za mnoge, ker je neudobna, še grenka resnica. Toda to je resnica.

...

Ne le človeško telo potrebuje dušo; dušo potrebuje vsako telo, telo brez duše ne more živeti. Tudi kar se kot fizično telo v gospodarskem ali drugem pogledu širi preko Zemlje, potrebuje dušo, in sicer táko dušo, ki nudi možnost, da se na Zemlji ljudje tako, kot so se povezovali komercialno, tako kot so se povezovali z denarjem, razumejo tudi v duhu. Dati telesu Zemlje dušo, je nekaj, o čemer sem večkrat govoril kot o tistem, k čemur je treba stremeti.

...

In v resnici bo iz te slepe ulice prišlo ven le, če se odloči, da k temu, kar je fizična kultura, na katero je človeštvo tako zelo ponosno, doda za naš čas in za bližnjo bodočnost duhovno kulturo duše Zemlje, ki k tej fizični kulturi sodi.


Kdo je bil R. Steiner

Misli iz zapuščine Dr. R. Steinerja

Dr. Rudolf Steiner

R. Steiner in njegova zapuščina

Credo. posameznik in kozmos

Koledar duše

Izreki

Kmetijski tečaj

Izrek ob polaganju temeljnega kamna

Življenjepis

Dr. Rudolf Steiner

Predavanja

Prazniki v toku leta