Page 7 - IZ SEMENARSKE PRAKSE
P. 7

sorta, ki je zgodaj zrela ali sorta, ki je pozna; je sorta, ki jo lahko dobro skladiščimo ali je samo za takojšno prodajo. Vedeti moramo, kdo jo oprašuje, s čim se utegne križati. Paziti moramo tudi na to, ali se mogoče ne križa celo s travami, kakšne morajo biti razdalje, da ne pride do križanja, kakšna pomagala potrebujemo, da bo pridelano seme zares pravo, kakšne bolezni so za določeno sorto nevarne, katere škodljivce morda lahko pričakujemo in kaj proti temu lahko naredimo. Vse to so stvari, ki jih moramo poznati.
S seboj sem prinesla knjigo, ki je konvencionalna, toda najboljša, in jo boste v knjigarni našli. Pravzaprav se mora človek premagati, da si knjigo sploh lahko ogleda. Knjiga govori samo o škodljivcih, samo o bolnih rastlinah. Človek bi mislil, da je čisto vse bolno. Knjiga pa je zelo pomembna, ker nas spodbudi, da rastline natančneje opazujemo. Kdor se ukvarja z žlahtnjenjem ali razmnoževanjem, take knjige potrebuje.
Poglejmo nekaj diapozitivov iz našega dela
Slike so iz različnih kmetij, veliko jih je iz naših rastlinjakov in tunelov, saj naše elitno seme pridelujemo v zelo zaščitenih prostorih, pogosto v rastlinjakih in tunelih. V naši skupini v Avstriji imamo 40 kmetij in vrtnarij, ki se ukvarjajo z razmnoževanjem. Med temi imata le dve kmetiji večje rastlinjake, drugi so manjši, največ do sto kvadratnih metrov. Veliko semen razmnožujemo na prostem, mnogo izhodiščnih semen pa pridelamo v rastlinjakih.
Čebula na Eckardhofu
Ta slika je iz Švice. Tam sem delala na kmetiji Eckardhof, ki leži na 450 m nadmorske višine. Spomladi je tam še hladno in rastlin se ne more tako zgodaj presaditi na prosto. Tam so čebulo, ki so jo jeseni selekcionirali, presadili v lončke, šele marca pa na prosto. Tako je potem lahko hitro napredovala. Vse vrste čebulnic potrebujejo precej časa, da seme dozori. Pri pridelovanju semen moramo seveda točno vedeti, za katera semena so razmere na naši kmetiji primerne. Če živimo v prehladnih predelih, moramo rastlinam pomagati. Sedaj razmnožujemo čebulo v Panonski nižini, kjer takih problemov ni. Aprila preselijo čebulo za pridelovanje semen s stroji na prosto. Tam pospravljajo odlično seme, ne da bi bile rastline kadarkoli pod streho.
Za pridelovanje semen in razmnoževanje moramo izbrati pravo lego
Ali pa drugi primer: Na 600 m nadmorske višine, na meji s Slovenijo, smo imeli elitno seme za fižol preklar. Na posejan 1 kg je od 40 do 80 kg pridelka. Tega se veselimo. Kmetije, ki se ukvarjajo z razmnoževanjem, rade tudi veliko pridelajo. Seme, ki je dalo tako dobre pridelke, je tudi odlične kvalitete, saj mu ustreza klimatska cona.
7


   5   6   7   8   9