Page 5 - IZ SEMENARSKE PRAKSE
P. 5

biološko-dinamični metodi pridelki niso samo zdravi, temveč tudi posebno dobrega okusa. To je pri žlahtnjenju pomemben aspekt.
Naše delo je utemeljeno v Steinerjevi biodinamiki in gradi na izkušnjah njegovih učencev
Pri žlahtnjenju skušamo naše sorte vedno seliti s hribov v doline, da bi tako zagotavljali ohranjanje vitalnosti. Od biološko-dinamičnih rastlin pričakujemo, da se dobro prilagodijo mestu, kjer jih sejemo, da tam pokažejo dobro rast korenin in da so odprte za uporabo preparatov. Prav to odpira možnosti za preobrazbo neke sorte. Vi gotovo poznate tradicionalne pristope pri pridelovanju semen z menjavanjem časov setve. Če delate po koledarju Marije Thun, imate gotovo izkušnje. Pri pridelovanju semen je stvar še malo drugačna. Pri nas ni tako, da zelenjavo, kjer pridelujemo plodovke, sejemo vedno na dan za plod. Če delamo kot žlahtnitelji, vidimo, da utegne rastlini škoditi, da eno in isto seme obravnavamo tri leta vedno samo na dan za plod. Pazimo tudi na to, da enkrat sejemo zelo zgodaj, da enkrat sejemo zelo pozno in s tem sorto nekako krepimo, jo spodbujamo, da ostane prilagodljiva, da je dinamična. Klima in vreme sta postala zelo nezanesljiva, toda ne sme nas biti strah, saj lahko z našimi preparati rastlinam vedno dajemo pravo spodbudo. V Kmetijskem tečaju dr. Steinerja je zapisano, da, če biološko-dinamične preparate uporabljamo, rastlina lahko vzame vse, kar za rast in uspešen razvoj potrebuje. Seveda moramo tudi gnojiti in skrbeti za pravi kolobar; tudi to sodi k pravi kmečki kulturi. In seveda še kaj drugega. Pri žlahtnjenju delamo mi tudi po Zvezdnem koledarju iz Dornacha, v katerem imamo bolj natančne konstelacije za vse planete. Naše izkušnje so zelo zanimive. Verjamem, da vam je G. W. Schmid, ki je predaval tudi pri vas, o tem pripovedoval. Toliko v zvezi z našim delom.
Delo s hibridi zavračamo
Seveda ne uporabljamo nobenih hibridov, četudi nekaj kmetij v Holandiji proizvaja hibridno seme celo v kvaliteti Demeter. Vrtnarji pogosto verjamejo, da so hibridi zagotovilo obilnega pridelka. Da je prehrambna kvaliteta hibridov zelo vprašljiva, je manj znano. Raziskovalni inštitut Balzer-Graf v Švici se ukvarja s kakovostnimi analizami s pomočjo slik. Gre za ugotavljanje notranjega reda pridelkov iz konvencionalne pridelave, iz organske oz. ekološke pridelave in biološko-dinamične pridelave po metodi kristalizacije z bakrovim kloridom. Po teh slikah so vedno znova ugotovili – ne da bi vedeli za poreklo vzorca – da kažejo slike notranjega reda hibridov nekakšno staranje. Je taka hrana za nas primerna? Biodinamični pridelki iz v bodočnost odprtega semena tvorijo čudovito strukturo notranjega reda. Kako pomembno je, da nas podpirajo pri našem biološko- dinamičnem delu tudi znanstveniki s svojimi metodami.
5


   3   4   5   6   7