Page 3 - IZ SEMENARSKE PRAKSE
P. 3

Reinhild Frech-Emmelmann
IZ SEMENARSKE PRAKSE
Predavanje za društvo AJDA Vrzdenec, dne 28. 10. 2000
Kdo sem in s čim se ukvarjam
Moje ime je Reinhild Emmelmann. Rojena sem bila v Nemčiji in prvotno sem študirala biologijo. Ko sem srečala biološko-dinamično metodo in slišala za pridelovanje semen po tej metodi v Švici in Nemčiji, ko sem se začela ukvarjati s semenarstvom, se mi je zdelo, da mi polaga življenje to nalogo v roke in lotila sem se je. Sedaj živim in delam v Avstriji, kjer vodim semenarsko firmo Reinsaat. Od vsega začetka je bila odločitev, da bom delala izključno po biološko dinamični metodi, jasna. Prepričana sem, da prav ta nudi neverjetne možnosti razumeti naravo na čisto drugačen, popolnejši način, pomaga, da lahko hvaležno sprejemamo možnosti, ki nam nevidne v svetu prihajajo nasproti. Prav gotovo obstajajo tudi druge dobre metode v kmetijstvu, toda človek se lahko odloči samo za eno pot. Mislim, da se naša metoda, biodinamika, šele prav prebuja, se šele prav rojeva.
Začetek in razvoj našega semenarstva
Ker sem bila prepričana, da je prav skrb za semena za naše Demeter kmetije izjemno pomembna, sem začela s semenarstvom leta 1992 v okviru avstrijske zveze DEMETER. Potreba je bila pereča predvsem pri kmetijah v višjih legah, ki
3


   1   2   3   4   5