Page 3 - SVETLOBA V MAKROKOZMOSU
P. 3

sveti iz teme prizadevanj da do spoznanja pridemo, ne potrebuje pobude sončne svetlobe iz zunanjosti.
Za fizično telo veljajo zakoni težnosti. Če te sile po težkem dela polnem dnevu prevladajo, čutimo njihovo težo. Ko se po osvežujočem spancu prebudimo, čutimo svežino in lahkotnost. Z zvezo med svetlobo in življenjem se mora začeti ukvarjati tudi prirodoslovje bodočnosti. Le z duhovno znanostjo obogateno prirodoslovje bo lahko privedlo v naš togi materializem novo, sveže življenje in tako rešitev vedno bolj eksistencialno pomembnih življenjskih problemov našega planeta.
Dr.Olaf Titze, Weleda 208 D


   1   2   3