Page 3 - RITMI-MARTIN STRAUBE
P. 3

Tudi na zemlji se razvije življenju prijazna klima in uskladi rodovitnost z bogatim življenjem tam, kjer se leto ritmično deli na letne čase. Če preneha ritem letnih časov, izumre tudi življenje, kot na tečajih ali v puščavi, ali pa se preveč razbohoti, kot v tropskem gozdu. Ritem sprosti življenje, razvije njegovo moč in omogoči razvoj.
Ritem zdravi
Medicina pozna veliko motenj ritma. Pri enih zavlada kaos, drugi otopijo. Pri tem trpijo življenjske funkcije. Primeri tega so izčrpanost, stres ali dolgočasje. Ritma, ki dela red ne sproži samo prva svetloba, ko se zbudimo, pač pa tudi drugi vtisi: nenehno zvonjenje telefona, padajoči tečaji, prepiri s partnerjem, otroki in kolegi, zastoji na avtocestah, poročila, računi, madeži na srajcah. Vse to oblikuje ritem, le da prihajajo signali kaotično in rezultat je zmeda. Nasprotje je dolgočasje, depresija ali neobčutljivost, kjer komaj še zaznavni impulzi oblikujejo ritem, ki postaja medel. V obeh primerih se zmanjšuje življenjska moč, zmanjkanje veselja, apetita, pobud ...Manjkajoči ritem ne sprošča energij, ki bi jih potrebovali za ponoven zagon ritma. Posledice so lahko duševne ali okvare telesnih organov. Organi, ki so vedno v gibanju, npr. srce ali tanko črevo, ne obolevajo za rakom, pogosto pa se to dogaja z organi, ki padejo iz ritma. Vsako bolezen lahko razlagamo kot notranjo ali zunanjo motnjo ritma. Motenj ni, dokler ritem dobro deluje. Če resno zbolimo, je treba ritem ponovno vzpostaviti. Sile, ki so ustvarile trdno snov in v njej ostale, postanejo zdravilo, če jih ritmično obdelamo. Te sile nezavedno delujejo v globinah telesa. Kako ritem ponovno zgradimo? Kot primer lahko služi otrokov razvoj. Šele v sredini otroškega in mladostniškega razvoja, v trikrat po 7 let od rojstva do začetka dvajsetih let, se zgradi lasten ritem. Za to potrebuje otrok vzpodbude od doma, iz vrtca in šole. Zelo pomemben je ritual. Otrok brez svojega lastnega ustvarjalnega ritma potrebuje to predstavo.. Po tej dobi otrok upravičeno zavrača rituale in v puberteti išče svoje lastne ritme, ki jih bo doživljal kot svoje, če bodo odrasli vsaj razočarani nad izbiro. Podobno je pri bolezni. Mogoče najstarejša terapija na svetu je počitek. Brez telefona,


   1   2   3   4