Page 8 - Strnjen pregled
P. 8

kulturnih rastlin, ki jih nismo zanemarili in za vedno izgubili je za biodinamike sveta naloga, morda najbolj pomembna od vsega, kar danes sploh počenjamo.
BIODINAMIKA IN SMISEL ČLOVEŠKEGA BIVANJA Biološko- dinamična metoda je del zapuščine Dr. Rudolfa Steinerja. Ko biodinamiki po začetni skepsi ugotovimo, da ta, na začetku dozdevno tako mistična ali staromodna metoda učinkuje, da pokaže kar kmalu zemlja drugačno strukturo in je bolj plodna, da so pridelki dobri in zdravi in se to odraža tudi v našem počutju, tudi drugo Steinerjevo zapuščino lažje sprejemamo. Če se po njej razumemo kot vezni člen med dosežki preteklosti in bodočnostjo, konkretno pri pridelovanju hrane kot tisti, ki so dolžni skrbeti za to, kar so nam kot plodno zemljo, semena in živali za preživetje zapustili naši predniki, saj je od tega, kako za to skrbimo odvisno od česa in kako bodo lahko živeli naši otroci, prerašča v današnjem času pogosto omalovaževano delo z zemljo v poslanstvo in milost. Če lahko verjamemo tudi v to, da človek prav s tem, na kakšen način se kot najvišje razvito bitje na tem planetu in zato za planet tudi odgovorno, na potrebe odziva, gradi tudi sebe, dobi delo z biološko-dinamično metodo razsežnosti, s katerimi delo izgubi težo, s katero postaja plemenita naloga v odgovornost prebujenega človeka.
ZAKLJUČEK Moderno kmetijstvo je onesnaževalec okolja št 1. Zaradi kratkoročnih koristi je kmet, ki kmetuje po modernih, t.im. konvenconalnih metodah, postal uničevalec temeljev preživetja, človeškega zdravja in kulture. Teh posledic teorija modernega kmetovanja ni predvidevala. Posledice metode kažejo, da je na področju dela z živim, kar kmetovanje je, potrebno upoštevati tudi nemerljive dejavnike, faktorje, ki jih moderna znanost še ne zna zajeti. Biološko dinamična metoda dosega visoke pridelke in pri tem stanje zemlje, zdravje rastlin, živali in človeka še izboljšuje. S plodovi dela dokazuje, da je pristop ob upoštevanju dejavnikov, ki jih še ne znamo zajeti, pravilen. Prav bi bilo, da stroka ne zastane pri metodi, na kateri se je seveda tudi sama


   5   6   7   8   9