Page 4 - Strnjen pregled
P. 4

med planeti lahko pozitiven, lahko pa je negativen. Pozitivno učinkujejo opozicije planetov in trigoni planetov, negativno pa učinkujejo mrki in konjunkcije, pa tudi kvadrature. Če so ljudje pred tisoč leti dogajanje na nebu opazovali in se po njem ravnali, doživljali planete kot mogočne entitete, kot bogove, velja danes, da smo se kozmosu odtujili. Dogajanja na nebu ne spremljamo, zvezd ne poznamo več, govorice kozmosa ne slišimo. Da bi utegnili planeti in ozvezdja vplivati na rastline, živali in na nas same, nam je tuje. Če se le lotimo dela po Setvenem Priročniku, v skladu z energijami, ki pritekajo iz kozmosa, nas pozitivni učinki presenetijo. Pridelki so višji, boljše je zdravje rastlin, izboljšajo se pridelana lastna semena, izboljša se kvaliteta zemlje in izboljša se naše zdravje. Vse bolj in bolj nas uspehi prepričane odpirajo za nemerljive skrivnosti bivanja in nas iz orientacije v materialno merljivo spet vabijo k nemerljivim razsežnostim, po Plancku tudi viru materialnega. Biodinamično delo v skladu s kozmičnimi ritmi temelji na resničnem dogajanju v kozmosu, torej astronomiji. Kozmosu odtujeni sami potrebnega znanja nimamo, zato potrebujemo kot pripomoček Setveni priročnik. V njem najdemo za vsak dan zanesljive podatke o tem, kaj se na nebu dogaja in nasvete, kako naj v skladu s kozmosom naravnavamo naše delo. Med setvenimi koledarji, ki se pojavljajo na trgu pa je velika razlika. Znanstveno utemeljen in zanesljiv je Priročnik Marije Thun. Astrološki setveni koledarji niso utemeljeni v resničnosti in navajajo stanja, ki jih, če pogledate v nebo, na nebu ne najdete. Kot taki so za delo z rastlinami neuporabni.
PREPARATI Drugi del biološko-dinamične metode je uporaba tako imenovanih preparatov. Rudolf Steiner je še pred Kmetijskim tečajem v Koberwitzu opozoril, da Zemlja umira in da je človekova naloga, da jo na novo oživlja. Ker torej pritekajo energije življenja iz kozmosa, očitno ob posredovanju planetov, ki energije življenja prežamejo z ritmi, je svetoval, da za oživljanje zemlje naredimo koncentrate energij življenja kot jih dobimo od planetov in jih dodamo kompostu. S preparati cepljen kompost je


   2   3   4   5   6