Page 3 - Strnjen pregled
P. 3

kozmičnih energij za področje rastlin. Rastline so tiste, ki zmorejo v povezovanju mrtvih mineralnih snovi zemlje s kozmičnimi energijami življenja oblikovati z življenjem prepojene organske snovi, ki služijo kot živa hrana življenju živali in človeka. Žival in človek tega ne zmoreta. Zato je temeljnega pomena za višje razvito življenje na zemlji prav rastlinski svet. Steinerjevim trditvam je sledilo obsežno raziskovanje kozmičnih ritmov. Marija Thun, Steinerjeva učenka, je posvetila temu 60 let svojega znanstvenega dela. Ugotovitve iz neštetih, zelo obsežnih poizkusov tako na njenem posestvu v Nemčiji kot pri mnogih prijateljih v svetu so Steinerjeve trditve potrdile in pripeljale do odkrivanja mnogih zakonitosti, ki se danes glede na dogajanja v kozmosu z zanesljivostjo lahko predvidijo. Marija Thun je ugotovila da priteka na Zemljo toplotni eter priteka iz ozvezdij Ovna, Leva in Strelca, druga vrsta, tako imenovan eter življenja, priteka iz ozvezdij Bika, Device in Kozoroga, tretja vrsta, tako imenovan eter svetlobe priteka iz ozvezdja Dvojčkov, Tehtnice in Vodnarja. Četrta vrsta, tako imenovan kemični eter, priteka iz ozvezdij Raka, Škorpijona in Rib. Ugotovila je, da rastejo rastline ritmično in da eter življenja gradi rastlino predvsem na področju korenin, kemični eter predvsem na področju zelenih delov, listov in stebla, kjer se dogaja vsa kemična preobrazba snovi, da gradi svetlobni eter cvet rastline, vonje, barve, olja in da gradi toplotni eter plodove in seme rastline. Ugotovila je dejansko širino delovanja posameznih ozvezdij. Količine in kvalitete energij, ki pritekajo do Zemlje pa so zelo različne. Poizkusi kažejo, da dobimo energije samo iz ozvezdij, pred katerimi se gibljejo v našem osončju planeti. Ker imajo planeti različno dolge poti okoli Sonca, se v življenju človeka nikoli ne zgodi, da bi se količina in kvaliteta energij iz kozmosa lahko ponovila. Posebno močno na Zemlji čutimo energije ozvezdja, pred katerim se premika Luna, očitno ker je Luna Zemlji najbližja. Drugi planeti pa energijo, ki jo posreduje Luna pogosto spremenijo, in sicer tako glede na ozadje pred katerim so kot tudi glede na razmerja, v katera medsebojno pridejo. Kot brezštevilni poizkusi kažejo, je vpliv takih razmerij


   1   2   3   4   5