Page 1 - Strnjen pregled
P. 1

STRNJEN PREGLED BIOLOŠKO-DINAMIČNA METODA KMETOVANJA IN VRTNARJENJA
NJENI ZAČETKI
Biološko-dinamična metoda je najstarejša sonaravna metoda kmetovanja. Utemeljena je v sklopu osmih predavanj, tako imenovanem Kmetijskem tečaju, ki jih je imel filozof in znanstvenik Dr. Rudolf Steiner v Koberwitzu davnega leta 1924. Narava je bila takrat prav gotovo še zdrava. Prva uporaba umetnih gnojil pa je dala že slutiti, da utegne razvoj pridelovanja hrane z umetnimi gnojili povzročiti degeneracijo rastlin in človeka, da utegne vso živo naravo privesti v odmiranje, kot je Rudolf Steiner nedvoumno opozoril.
Dr. Rudolf Steiner je sicer tudi oče waldorfske pedagogike, v okviru svoje zapuščine, ki jo je imenoval antropozofija, modrost o človeku, pa je utemeljil tudi antropozofsko razumevanje bolezni in antropozofsko medicino, koncept zdrave družbene ureditve, med tako imenovanimi lepimi umetnostmi pa tudi nov, zdravilen način gibanja, imenovan evritmija. Antropozofija je duhovna znanost, ki pri svojem, vedno celostnem obravnavanju, zajema vedno tudi tisti del celote, ki ga ne moremo tehtati, meriti, šteti, tisto, kar je nemerljivo vendar prisotno in delujoče. Pri človeku, denimo, je to življenje kot tako v njem, njegovo veselje, žalost, bolečina, ljubezen, sovraštvo, sočutnost, vztrajnost, prodornost, torej individualne danosti, za katere vsi vemo da so še kako odločilne za kvaliteto našega življenja. Moderna znanost teh razsežnosti ne more zajeti in je zato vse nemerljivo zavrnila kot nepomembno. Steinerjeva zapuščina zanjo ni sprejemljiva. Posebej v državah, kjer je duhovnost izgubila svoje mesto, je Steinerjeva zapuščina ostala neznanka.
BIODINAMIKA DANES Biološko-dinamična metoda se je po letu 1924 v Nemčiji, Avstriji in Švici hitro širila in Nemčija je imela že


   1   2   3   4   5