Page 2 - So pleveli in škodljivci problem...
P. 2

Uporabljam neprimeren kultivator, preveč hitim na še premokro zemljo in jo shodim kot bi bila cesta?
Za gotovo je tako, da plevela ne bo več, če bom nalogo, za katero ga je narava poslala, opravil sam.
S škodljivci je podobno. Če ne poskrbimo s pestrostjo rastlin za to, da se bo v naših vrtovih počutilo doma mnogo različnih insektov in drugih živali, se bo dogodilo, da narava potrebo po astralnosti zapolni pač z zelo velikim številom tiste živali, ki ji pogoji ustrezajo. O škodljivcih govorimo vedno šele ko je neke živali preveč, toliko, da nam dela škodo.
Imamo torej dva pristopa: dolgoročni, kjer razmere sčasoma uredimo tako, da je potrebam narave zadoščeno in kratkoročni.
Pri plevelih ne gre nič mimo pletja in rahljanja zemlje. Pomaga pa tudi, da plevele namočimo in z razredčeno gnojevko prizadete površine zalijemo.
Pri živalskih škodljivcih je odlična meditacija med 15. januarjem in 15. februarjem, ko se z živaljo, ki nam povzroča škodo »dogovorimo« za dovoljen obseg škode. Če tega dela nismo opravili ostaneta pri napadu škodljivcev še vedno dve možnosti: da napadene rastline poškropimo s čajem ali rastlinskim izvlečkom, ki po okusu in aromi škodljivcu ne ustreza, ali pa se lotimo Steinerjevega izdelovanja škropiva z upepelitvijo in škropimo nekajkrat prizadete površine. Nekaj škodljivcev naberemo in sežgemo in pepel eno uro nenehno tremo. Nato izdelamo s postopnim redčenjem in stresanjem osmo decimalno homeopatsko potenco. Prvo potenco naredimo tako, da tri minute ritmično v steklenički stresamo en del dinamiziranega pepela škodljivca in devet delov vode. Drugo potenco izdelamo tako, da vzamemo en del prve potence in dodamo devet delov vode ter ritmično stresamo 3 minute. Tako nadaljujemo do osme decimalne homeopatske potence, ki škodljivce zavrača. Postopek je točno opisan v Setvenem priročniku Marije Thun.


   1   2   3