Page 1 - So pleveli in škodljivci problem...
P. 1

SO PLEVELI IN ŠKODLJIVCI PROBLEM ...
V sferi živega tke neizmerna modrost »energij, ki oblikujejo življenje«, imenovanih tudi etri. Ti organizme gradijo, vodijo vse življenjske procese, skušajo nenehno urejati in zdraviti.
Tudi naša Zemlja je živ organizem in iz modrosti etrov procesi zdravljenja in urejanja potekajo tudi v velikem za vso Zemljo. Vsak delček Zemlje ima potrebo po harmoniji, po določeni kvantiteti in kvaliteti eteričnosti, torej rastlin in po določeni kvantiteti in kvaliteti astralnosti, torej z duševnostjo nadarjenih živali. Etri si nenehno prizadevajo graditi to harmonijo.
Pri pridelovanju naše hrane na moderen, industrijski način, je harmonija narave v popolnosti porušena. Namesto pestrosti, ki jo narava povsod kjer le mogoče ustvarja, ogromne površine iz leta v leto monokulturno zasejejo z enakimi poljščinami in vsak poskus prisotnosti drugih rastlin, torej povečevanja pestrosti, preprečujejo s škropljenjem herbicidov.
Biodinamiki si negovanje pestrosti, kot mero salutogeneze, postavljamo za enega od osrednjih ciljev. Potrebe po pridelovanju tistega kar zahteva trg, tistega kar potrebuje družina, pa pogosto le vodijo v enostranskost. Posledica je poskus narave, da enostranskost izravna.
Pleveli in škodljivci, imenujemo potem kot zdravilno mero poslane rastline, ki se jih ne moremo znebiti in manjše ali večje živali ki se kot nepovabljeni gostje pojavijo množično in uničujejo naše pridelke.
Je prav, da plevele in škodljivce uničujemo?
Biodinamiki učijo, da je glede na nezmotljivost narave potrebno najprej ugotoviti, katero vlogo na našem vrtu opravlja regrat ali slak, regačica, ščavje ali kamilica, da je njegova prisotnost potrebna. Rahlja preveč zbito zemljo? Zakaj je zemlja zbita?


   1   2   3