Page 55 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 55

Ta graf kaže naše normalno neritmiËno življenje; takole pa si lahko z evritmijo po- magamo, da pridemo iz teme spet ven. Ritem nadomešËa moË.
In še nekaj, kar je rekel Mahatma Ghandi, namreË: ”Tisti, ki hodi svojo pot v so- zvoËju z ritmi življenja, ni nikoli utrujen.” Ali pa: “Kdor dela iz ljubezni, dela v skladu z ritmi življenja.”
Odgovor na vprašanje: Ali res v Ëloveškem življenju opažamo sedemletne ritme, ki so pod vplivom posameznih planetov?
Prvih sedem let Lune, drugih sedem let Merkurja, tretjih sedem let Venere, trikrat sedem let pod vplivom Sonca, nato sedem let Marsa, sedem let Jupitra in sedem let Saturna.
Seveda je temu tako. Sedemletni ritem je eden od ritmov v Ëloveškem življenju. Ima- mo pa tudi druge ritme, na primer tako imenovan ritem Luninega vozla s približno osemnajstimi leti in nekaj meseci. Tudi desetletni ritem najdemo, in sicer v odnosih. Vse to lahko opazujemo. Veliko tega je antropozo≥ja razvila iz zapušËine Rudolfa Steinerja.
Odgovor na vprašanje: Kako vpliva Lunin vozel?
Lunin vozel je vsakih 18 let, 7 mesecev in 9 dni in pomeni približno to, da prihaja Ëlovek po vsakih osemnajstih letih in toliko v podobno konstelacijo kot pri rojstvu. Ta ritem je povezan z Luno. To jasno Ëutimo pri ljudeh, ki pri 37-ih, 38-ih letih prihajajo v krizo. Vemo, da je to kriza, ki jo povzroËa Luna. Dogodi se tudi, da to niso krize iz notranjih razlogov, temveË iz zunanjih, ki pomagajo Ëloveku, da nekaj spremeni. 7-letni ritem pa se dogaja iz notranjosti. Pomislimo na menjavo zob pri sedmih letih, spolna zrelost pri štirinajstih letih, pri enaindvajsetih duhovna zrelost in tako naprej.
Odgovor na vprašanje: Kaj mislite o alergijah?
V tem Ëasu je zelo veliko senenega nahoda. To je zelo ritmiËno dogajanje. Ljudje so alergiËni na trave. Vedeti pa moramo, da organizem nekako sledi tem ritmom narave in da ravno v tem Ëasu kaže pripravljenost na seneni nahod. Bolezen se ne pojavlja, ker imamo cvetni prah v zraku, temveË ker organizem ravno v tem Ëasu razvije pripravljenost za to alergijo. Tudi pri doloËenih drugih boleznih je tako. Na primer gastritis: spomladi in jeseni ga imamo veË. DoloËene otroške bolezni, kot so na primer ošpice, se dogajajo spomladi. Imamo doloËene Ëase v letu, ko se to pogosteje dogaja. Seveda je to povezano tudi z lastnim organizmom, ki kaže v
55


   53   54   55   56   57