Page 39 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 39

Iz tega sledi, da je zelo dobro dajati otroku žitarice. Ob koncu 1. leta dajemo otroku moËnike iz ovsa ali drugih žit. Iz žitnih zrn naredimo moko in iz te moËnik. »e pri tem uporabljate zrnje žitaric, ki so oblikovale moËne korenine, denimo žit iz biološkodina- miËne pridelave, podprete s tem pri otroku na nek naËin oblikovanje predstav. »e je žito oblikovalo pri svoji rasti le malo korenin, te sile otroku niso na razpolago in otrok ne more tako dobro oblikovati svojih sil zaznavanja in predstav. Zaradi tega je po- membno, da je tisto, kar uživamo kot hrano, že kot rastlina naredilo globoke korenine.
Kaj pa, Ëe uživate hibridno žito? Kaj pomeni hibridno žito? Hibridna koruza, oves ... Hibridi niso veË sposobni reprodukcije. Kmet, ki jih seje, mora seme vedno znova kupovati. Kaj pa pomeni, da ta rastlina ni veË sposobna reprodukcije, torej razmnoževanja, da seme ne kali, vsaj ne v enaki obliki? Za reprodukcijo potrebuje rastlina sile toplote. Seme, ki ga hibridno žito oblikuje, ne more veË sprejemati kozmiËnih sil toplote. Za to, da žito dobro dozori, potrebuje sile toplote. »e uživate žitna zrna hibridov, ki niso veË sposobna reprodukcije, manjkajo temu žitnemu zrnu energije toplote iz kozmosa. Tako žitno zrno je kot od kozmosa odrezano. »e so to žito povrh tudi umetno gnojili, mogoËe celo umetno zalivali, je odrezano tudi od sil zemlje. Te kvalitete Ëloveku, ki tako hrano uživa, potem manjkajo. Taka hrana ni veË polnovredna. Manjkajo kozmiËne in zemeljske kvalitete.
Odgovor na vprašanje: Ali je sterilnost povezana z uživanjem hrane iz take, razmnoževanja ne veË sposobne rastline?
Odgovor je da. Plodnost upada. Nesposobnost oblikovanja reprodukcije sposob- nih semen se izraža potem tudi v sterilnosti Ëloveka. V celoti se vitalnost Ëloveka, ki tako hrano uživa, zmanjšuje.
Odgovor na vprašanje: Kako uËinkuje normalna, konvencionalna prehrana, ne biološkadinamiËna, na kmeËko pamet?
»e ostanemo pri hibridnem žitu, pomeni, da je v teh semenih, v žitnih zrnih malo energij, malo moËi toplote. »e je v semenu malo moËi toplote, imamo malo moËi v presnovi. Naša presnova je hladna, nima dovolj temelja za gibanje, ogljikovi hidrati v jetrih ne morejo dobro preskrbovati naših mišic. Nimamo mišic, ki bi morale biti moËne, ki bi morale imeti dovolj vztrajnosti, predvsem pa potrebujemo to toploto presnove tudi pri razmišljanju, v razmišljanju pa tisto moË, ki je sposobnost koncentra- cije. Steiner pravi, da volja sodi k presnovi. MoË volje je utemeljena v presnovi, prav- zaprav so jetra organ, ki krepijo Ëloveško voljo in da bi se Ëlovek lahko koncentriral, potrebuje moË v predstavah. Lahko sklepamo, da je po uživanju konvencionalno pridelane hrane zaznaven de≥cit v predstavi in prav gotovo de≥cit v koncentraciji.
39


   37   38   39   40   41