Page 3 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 3

3
Dr. Mario Mayrhoffer
je zdravnik, specialist splošne medicine, antropozofske in palativne medicine. De- luje v Celovcu. V okviru dejavnosti Carus akademije in Parsival Therapeutikuma se v Celovcu posveËa tudi izobraževanju in dodatnemu izobraževanju kadrov iz podroËja medicine, izobraževanju odraslih na podroËju zdravega naËina življenja in prepreËevanja bolezni ter raziskovalnim dejavnostim.


   1   2   3   4   5