Page 28 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 28

28
Odgovor na vprašanje: Kaj mislite o razhudnikih?
Na to vprašanje ne morem natanËno odgovoriti. Ni popolnoma jasno, ali je Steiner zares rekel, naj bi se Ëlovek, ki ima raka, izogibal taki hrani. Zelo zanimivo je, da so prav v paradižniku odkrili neko snov, likopin, o katerem trdijo, da je odliËna pre- ventiva proti raku. Mnoge od sekundarnih snovi v rastlinah so lovilke prostih radika- lov. »e gre naša pretvorba v smer degeneracije, nastane veliko strupenih substanc. To so t. i. prosti radikali. Kri jih v normalnih okolišËinah prestreže in eliminira. Ljudje pa tvorimo veË prostih radikalov, kot jih lahko kompenziramo. Vsaka okrepitev izdi- ha, regeneracije, v nasprotju z vdihom, degeneracijo, je lovilec prostih radikalov.
Odgovor na vprašanje: Kako je z mašËobami? So mašËobe krive za nastanek raka?
Normalno je mašËoba nosilec energije in razmeroma neopredeljena snov. Mnogi ljudje se prehranjujejo tako, da uživajo samo nasiËene mašËobne kisline, ki pa so predvsem živalskega izvora in so nosilci vseh mogoËih substanc, ki mašËobe topijo, tako hormonov, težkih kovin in mnogih strupenih substanc, ki v verigi prehranjevanja pridejo v telo. Takšne substance pogosto zastanejo v mašËobnih tkivih in so pravo breme, Ëe jih zaužijemo preveË. NenasiËene mašËobne kisline, kakršne najdemo v hladno stisnjenih oljih, pa imajo dober uËinek. Najboljše je olivno olje. V njem ni nenasiËenih mašËobnih kislin, je pa zelo veliko toplotne kvalitete, ki spodbuja toploto sredine, torej ritmiËnega sistema, Ëustev.
Odgovor na vprašanje: Kakšno mnenje imate o orehovih jedrcih, orešËkih itd.?
Oreški so odliËna hrana, Ëeprav je veliko ljudi alergiËnih na orehe in lešnike. Mandlji so izjemno dobri tudi pri raku. Problem je le, da je v njih pogosto veliko pesticidov pro- ti škodljivcem. OrešËki in jedrca so zelo kvalitetna hrana, problem so kemiËni dodatki.
Odgovor na vprašanje: Kako je z vegetarijansko prehrano brez jajc?
Za tako kuhinjo je potrebno veliko znanja. Veliko vegetarijancev pri današnji kvali- teti hrane zaide v situacijo nepopolne preskrbe organizma. Mnogi so zaradi slabe kvalitete hrane presušeni in otrdeli. Zelo pomemben je motiv, zakaj je kdo postal vegetarijanec. »e je vegetarijanec zato, ker je to trenutno moderno ali pa “baje zdravo”, potem je to zanj najmanj tako škodljivo, kot Ëe jé klobase. Pri vegetarijan- stvu je pomembno, da moramo uporabiti sile, ki jih imamo na razpolago in jih sicer potrebujemo za prebavljanje mesa. To so notranje duševne sile. Problem je v tem, da se te sile patološko deformirajo, Ëe jih osvobodimo in jih ne uporabimo.


   26   27   28   29   30