Page 17 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 17

premalo železa. Paziti je treba, da je telo v stanju sprejemati železo, da je železo dobro razporejeno in da se ne izgublja, npr. s krvavitvijo, lahko tudi z notranjimi kr- vavitvami. Razlogov za izgubljanje železa je lahko veliko. Morda povzroËa izgubo železa majhen ledviËni kamen, ki se dotika tkiva. So pa tudi ljudje, ki imajo po svoji konstituciji manj železa, kot bi bilo dobro. To so ljudje, ki jih moramo navdušiti za delo z zemljo. V antropozofski medicini bi priporoËil anemodoron ali ferrum ustum compositum, preparat iz železa, v katerem je janež. Dobro sredstvo je tudi mleko in vse Ërno sadje.
O beli omeli nekaj veË
Na kratko smo se bele omele že dotaknili, sedaj bi vam o beli omeli rad povedal še nekaj.
V zvezi s to rastlino se lahko res veliko nauËimo. V tradicionalnem zdravilstvu je niso uporabljali zoper raka in Rudolf Steiner je bil prvi, ki je v svojih raziskavah ugotovil, da bela omela zdravi raka, tako da so jo prviË uporabili leta 1917.
V Avstriji je navada, da belo omelo za BožiË uporabljajo za okras. Obesijo jo nad vhodna vrata, da bi odgnala hudobne duhove.
»e si rastlino ogledamo, vidimo, da raste na drevesih. Opazimo jo posebno pozi- mi, ko listje odpade. Pozornost vzbujajo pri beli omeli pozimi njeni plodovi, bele jagode, ki so zelo lepljive. Odtod tudi ime Viscum album ‡ belo lepilo. Na rastlini najdemo pozimi poleg jagod tudi cvetove, ki so zelo majhni, skoraj neopazni, in se pokažejo februarja ali marca. To, da razvija svoje cvetove in plodove pozimi, je na tej rastlini nekaj zelo posebnega, nekaj zelo nenavadnega. Poznamo še nekaj drugih rastlin s to karakteristiko, npr. bršljan, žafran, Ërni teloh. Vse to so rastline, ki cvetijo in delajo plodove ob nenavadnem Ëasu. Popolnoma so se oddvojile od normalnega razvoja rastlin. Pri beli omeli lahko pozimi zasledujemo razvoj vse do tvorbe substanc, ki jih tvorijo druge rastline poleti. Njeno steblo je pozimi zelo stru- peno. Pomembna znaËilnost bele omele torej je, da se je osamosvojila iz normalnih ciklov rastlin.
»e si pogledamo celico tumorja, opazimo pri tej nekaj podobnega. Celice tumorja so po navadi prisotne v celotnem organizmu, vendar se ne vkljuËujejo v ciklus rasti normalnih celic. Imajo svoje lastne razvojne cikle in lahko bi govorili o anarhiji. Steiner je uporabil zanimiv izraz, da je bela omela aristokratska rastlina. S tem je gotovo želel oznaËiti njeno svojeglavost.
17


   15   16   17   18   19