Page 16 - Rak - ujma človeštva in časa
P. 16

16
rasla. Kako deluje, je odvisno tudi od tega, ali raste na hrastu, jablani, brezi, jelki, boru, glogu, topolu itd. Belo omelo lahko jemljemo tudi kot preventivo, saj vemo, da je predstopnja raka lahko zelo dolga. Za zdravnika pa je seveda zelo težko vprašanje, ali bi kaj naredil preventivno. Pred seboj imam, recimo, Ëloveka, pri katerem ocenim, da bi v desetih letih lahko prišlo do izbruha raka. Pogosto bi pri ženskah v meni, ko pridejo v nekakšno krizo obstoja, ko se lahko pojavijo motnje in depresije, v primeru, da obstaja genetska predispozicija (denimo, da je mati imela raka), priporoËil preventivno terapijo z belo omelo ali z umetnostjo. Tako bi odstranil vzroke za razvoj bolezni. Preventivo bi izvedel terapijo v obliki injekcij. »e belo omelo jemljete oralno, njeno delovanje uniËijo sokovi želodca. Sicer belo omelo lahko pijemo tudi kot Ëaj proti težavam v sklepih, proti nihanju krvnega pritiska ali proti visokemu krvnemu pritisku. Svoj Ëas so dajali Ëaj bele omele tudi pri epilepsiji.
Odgovor na vprašanje: Je Ëaj bele omele res dober proti kašlju pri kadilcih?
Konvencionalna medicina pravi, da približno 30 % raka povzroËa kajenje, torej uživanje tobaka. ReËi pa moramo, da tako deluje uživanje vseh snovi, ki nastajajo zaradi izgorevanja. Kadilcu zastavim pomembno vprašanje: Ali ste kadili dolgo? Kot sem že rekel, cigareta niža telesno temperaturo, zato je vedno prisotno vpraša- nje: Je kadilec vsekakor Ëlovek, ki mu grozi rak? Pravijo, da se vsak kadilec prej ali slej sreËa z usodno boleznijo. Nekateri res zbolijo, drugi pa že prej umrejo zaradi drugih razlogov. Takšna je resnica. O tem sem pred kratkim bral v Ëisto navadni onkološki publikaciji.
Odgovor na vprašanje: Opazila sem, da se jeseni pri ljudeh vsebnost bakra in železa, nato pa še hemoglobina, zniža. Kaj menite o tem?
Baker in železo sta tesno povezana. Venera, ki botruje bakru in Mars, ki botruje že- lezu, res sodita skupaj. Zakaj se to zgodi jeseni, ne vem. MogoËe je vzrok svetloba, sonca je manj. Železo je intenziven nosilec svetlobe. To je zelo zanimivo odkritje. Mnogi rakavi bolniki imajo nizko vsebnost železa in visoko vsebnost bakra. Zato pride do težav z jetri.
Odgovor na vprašanje: Kako obravnavate anemijo?
Obstaja veliko razliËnih vrst anemiËnosti. Kot pri vsaki terapiji je treba postaviti dobro diagnozo. Razumeti je treba, kaj se v resnici dogaja. Vedeti je treba, za kakšno anemijo gre: zaradi infekta ali zaradi tumorja. Paziti je treba na to, da je v hrani dovolj železa. Ljudje, ki se prehranjujejo vegetarijansko, imajo pogosto


   14   15   16   17   18