Page 4 - RENZENBRINK - BITJE ŽITO
P. 4

odnosu nasprotujočega temu, saj se orientirana po splošno človeškem. V odnosu do zunanjega svetlobnega etra, s katerim je preko čutil, hrane in kože v trajni komunikaciji, mora uveljavljati to, kar je njej lastno, to pa pomeni, da se mora zunanja svetloba pred sprejemanjem v notranjost človeka preobraziti. Procesi kremena igrajo pri tem vlogo posrednika.
S tem smo pri temeljnem motivu človeške eksistence: notranja gradnja substanc je samostojna reakcija na spodbudo, ki prihaja od zunaj. Je več kot preobrazba zunanjega v notranje: je novo stvarjenje iz sil človeškega JAZa. – Herbert Sieweke je zapisal v zvezi s tem: «Kot človek v sebi vzdržuje proces nastajanja substanc, ga spodbuja in sproža s sprejemanjem hrane, tako razvija v sebi proces tvorbe svetlobe, ki ga aktivira z aktivnim sprejemanjem zunanjega sveta svetlobe.«
Svetlobna presnova služi tvorbi organov. Kot so rastline stkane iz sončne svetlobe, so tudi človeški organi oblikovani na svojstven način iz svetlobnega etra. Herbert Sieweke formulira to v navedeni knjigi:« Slike oblik organov ustvarjajo sile svetlobnega etra.« Primer za to je rahitis, pri katerem zaradi pomanjkanja svetlobe kosti, torej organi, ki so se najmočneje razvili v obliko, postanejo mehki in obliko izgubijo. Procesi oblikovanja postave enako kot s kremenom vezano delovanje svetlobe, izhajajo iz glave. O oblikovanju živčnega sistema iz sil svetlobe, bomo govorili v poglavju o pšenici.
Smatramo torej, da je izhodišče oblikovanja misli fina mineralizacija. Kaj pa procesi, ki delovanje življenja vzdržujejo? Pri tem gre za procese izgorevanja ali rečeno drugače za »predihavanje« ogljikovih hidratov, sladkorja. Presnova v možganih je pretvorba sladkorja.
Možgani so odvisni od stalne preskrbe s sladkorjem iz krvi; skrajno občutljivo reagirajo na pomanjkanje preskrbe s sladkorjem. Če je v krvi premalo sladkorja, kot na primer pri previsokih dozah inzulina, nas prestrašijo težki izpadi možganskih funkcij z nezavestjo. Pa tudi že majhno znižanje sladkorja v krvi


   2   3   4   5   6