Page 3 - RENZENBRINK - BITJE ŽITO
P. 3

prihaja zaradi vplivov, ki se prelivajo iz duševnosti do motenja organov.
Kremenove procese je treba spodbujati s prebavo. Pri tem gre manj za dovajanje kremenove kisline kot substance, temveč za hrano, s katero se človeku posreduje dovolj kremenovih procesov v ustreznih rastlinah.
Prehrana modernega človeka vsebuje premalo kremenove kisline, vsebnost v žitih, ki so gnojena z umetnimi gnojili je močno zmanjšana in opaziti je, da je količina kremenove kisline indikator intenzivnosti procesov v rastlini.
Kremen je v telesu neke vrste nosilec sil oblikovanja. Kot snov ga najdemo v majhnih količinah v krvi, kjer oblika še ni dokončna, je še v nekem statusu nascendi. Področje delovanja kremena je že široko, tja do področij, kjer se živo spremeni v mrtvo in dobi trdno začrtane konture: kremen najdemo v obliki kremenove kisline v koži, v laseh, v kosteh in zobeh kot tudi v veznih tkivih, tudi sklepov in diskih hrbtenice. Tu se sila oblikovanja organizma tako navzven kot navznoter konča.
Da bi razumeli nalogo kremenove kisline, moramo našo običajno predstavo mehanične nosilne funkcije razširiti. Kremenova kislina je lahko nosilec sil oblikovanja le zato, ker ne nastopa takoj in za vedno kot substanca, ki je nastala, temveč zato, ker je v stalnem procesu nastajanja in razblinjanja, sprejemanja in izločanja. Iz glave deluje neprestana tendenca tvorbe šesterokotnih kristalov; JAZ se temu postavlja nasproti in to tendenco v statusu nascendi spet uniči. Tako do nastajanja kremenove strukture ne prihaja. V tem dinamičnem dogajanju nastajajo za JAZ možnosti, poseganja v področje fizičnega s svojimi silami oblikovanja,. JAZ vodi sile oblikovanja; JAZ določa človeško postavo.
Tako kot človek v sebi oživlja in usmerja toploto, tako nosi v sebi kot del svojega eteričnega bitja element svetlobe. Ta je sicer sorodna svetlobno eteričnim kvalitetam zunanjega sveta, tvori pa, s tem, da se spreminja v duševnost, nekaj novega, v določenem


   1   2   3   4   5