Page 11 - RENZENBRINK - BITJE ŽITO
P. 11

glavnih razlogov te civilizacijske bolezni. Z uživanjem žitne hrane iz polnih zrn, bi se temu dalo pomagati.
Druga substanca, ki je za cirkulacijo krvi in dihanje pomembna, je železo. Vsako krvničko drži tako rekoč železno jedro, železo veže kisik pri dihanju in ga s cirkulacijo krvi nese tja, kjer je v telesu potreben. Eden od zanesljivih virov železa je žitno zrno.
To je v zadnji vojni v Švici v velikem poskusu dokazano. V stiski so predpisali, fino mletje žit, število pitanih živali pa so omejili tako, da so ljudje uživali več žit. Posledica je bila, da se je nivo železa pri večjem delu prebivalstva, posebej pri otrocih, povišal.
V predavanju za delavce 18. julija 1923 v Dornachu, je Rudolf Steiner predstavil rezultat okultnih raziskav, da je namreč človeško srce nastalo iz stisnjenih sil svetlobe in se iz teh sil tudi nenehno obnavlja. Za to potrebuje sile svetlobe, ki so prisotne v hrani.
S tem v zvezi se kaže pomen svetlobne kvalitete naše hrane. Na splošno rastline danes trpijo zaradi akutnega pomanjkanja svetlobe. Zaradi premočnega gnojenja so preveč debele in manjka jim občutljivost za svetlobo.Biološko-dinamični način gospodarjenja omogoča rastlinam z uporabo preparata kremen iz roga povečano pripravljenost sprejemnja svetlobe.
V človeškem organizmu se substance stalno spreminjajo. Pri izgradnji novih, je pri tem udeleženo delovanje notranje svetlobe v človeku kot aktivnost individualnega organizma svetlobe, ki, kot fizični organizem komunicira z okoljem in ga je potrebno spodbujati s hrano.
Žita so globoko prežeta z delovanjem svetlobe in lahko kot hrana spodbujajo funkcijo svetlobe v človeškem organizmu. To, le na kratko opisano delovanje žit na tri področja človeškega organizma, bomo pri opisu sedmih vrst žit dopolnili.
Tu bi omenili le še problem, ki je pomemben za prepoznavanje učinkovanja žit v človeku. Zastavimo si vprašanje v kolikšni meri


   8   9   10   11   12