Page 1 - RENZENBRINK - BITJE ŽITO
P. 1

BITJE ŽITO
Kako delujejo žita na človeka (nadaljevanje)
Vprašanja, kako deluje prehranjevanje z žiti na človeka, bomo obravnavali v skladu s tridelnostjo človeškega organizma. Pri tem je potrebno razlikovati:
Področje živčevja in čutil, ki ga najdemo predvsem v glavi, Sistem presnove, ki mu služijo trebušni organi, Srce in pljuča, ki med obema polarnima področjema skrbita za izravnavo
Kar navajamo kot temeljno, si bomo pri obravnavanju posameznih žit ogledali poglobljeno. Skušali bomo pokazati, kako vsako od sedmih vrst postavlja posebne akcente, ki tisto, kar je splošnega, presegajo.
Področje živčevja in čutil
Kot smo že rekli, se v žitnem zrnu izražajo predvsem sile korenin, ki pri rastlinski i rasti odločajo o vsem, kar ima opraviti z minerali. Pri tem, ko človek oblikuje misli, beljakovina živčne celice razpada. Živčno tkivo je prežeto s solmi, ne v obliki grobe snovi, temveč v obliki zelo fine razredčitve. Oblikovanje misli je mogoče zaradi takšnih procesov mineralizacije v sferi organskega. Odgovarjajo temu kar dela v rastlini korenina; videli smo, kako se številne lasnice korenin žita posebno intenzivno soočajo z mineralnim elementom zemlje. Z žitno prehrano zato strezne procese v človeških možganih lahko podpiramo. V prvi liniji gre pri tem za delovanje kremena.
Pri dolgoletnem študiju žitne prehrane, se je to v praksi vedno znova pokazalo. Poskusne osebe so prejemale tri obroke hrane iz polnih žitnih zrn na dan. Ves dan, tja do večera so se počutili izrazito budni, razmišljanje jim je lahko padalo. Ta najbolj očiten simptom je bil prisoten že po nekaj dneh take prehrane.
Te izjave smo objektivirali z modernimi postopki testiranja, s testom po Pauliju in Meiliju. Če so preizkusne osebe po tej


   1   2   3   4   5