Page 4 - RAK-BOLEZEN ZANIKANJA NAŠEGA BOŽANSKEGA POREKLA?
P. 4

fizičnem telesu, kar je šele od 15. stoletja mogoče.
To, da se Jaz na fizičnem telesu tako močno doživlja, je razlog, da se egoizem tako krepi. Primarno imenujemo to dušo zavesti. Jaz se sam sebe močno zave. In v današnjem času to lahko jasno opazimo v vseh stremljenjih po individualizaciji. Vsak bi hotel vse narediti sam. Vse tradicije se izgubljajo. Ne delamo več tega kar pravi Cerkev, kar pravijo učitelji, kar predpisuje katerakoli norma. Vsak ima potrebo, da se vsaj delno uresničuje sam. Ali je to dobro? Ta človeški jaz je še zelo majhen in nimamo še dovolj moči za te stvari. V tem času smo vsi iskalci in v to, kar delamo, nismo čisto prepričani, delamo veliko napak.
V vsem razvoju človeštva še nikoli ni bilo časa, v katerem bi bil človeški Jaz tako daleč od duha. Si to lahko predstavljate? Duhovni svet je v prejšnjih časih ta človeški Jaz mnogo bolj nosil in čuval. Takrat so nas angeli še vodili. Sedaj je drugače. Sedaj velja: naredi sam. To je povezano s tem, da stopa Jaz neposredno v stik z materijo in pri tem samega sebe zelo močno doživlja.
Ta čas je prisotna tudi velika nevarnost, da se takrat, ko se ta Jaz res zadane ob telo - in to se mora dogoditi - Jaz v materiji izgubi. To dogajanje je razlog materializma. V duši zavesti je skrito veliko vprašanje: Kdo sem jaz kot Jaz, sem duhovno ali materialno bitje? Če pogledamo, na primer, kaj pove o tem, kaj je človeški Jaz Thomas Metzinger, naturalistični filozof, ki ima vse znanje nevrobiologije, vidimo, kaj je po njegovem doživljanje Jaza nič drugega kot izriniti ven nekaj, kar se je v možganih dogodilo. Da to, ta Jaz, po njegovem ni duhovno bitje. Da je v principu neke vrste računalniški program, da so postali možgani tako kompleksni, da lahko sami sebe doživljajo. Še nikoli ni bilo v znanosti tako globokega materializma kot trenutno prav pri nevrobiologiji. Po njihovem mnenju smo mi vsi biokemična bitja in ko gremo domov in poljubimo svojo ženo ali moža, se poljubita dve biokemični bitji. Nič več. Človeka obravnavajo globoko materialistično.
Rudolf Steiner nas uči, da imamo že nekaj časa v mesu človeka


   2   3   4   5   6