Page 11 - RAK-BOLEZEN ZANIKANJA NAŠEGA BOŽANSKEGA POREKLA?
P. 11

To je oblikovanje duše zavesti. Oblikovanje duše zavesti gre v drugo smer. Ne identifikacija s snovjo češ, Jaz kot jaz sem snov ali sem možgani ali sem biokemični proces v mojih možganih. Duša zavesti pravi: jaz sem Jaz, nosi me duhovni svet. Če nam uspe narediti ta korak, in uspeli bomo, če delamo duhovno, je to najboljša preventiva proti raku, ki jo sploh si lahko mislimo.
Avguštin pove čisto lapidarno: Boga najdeš v Bogu. Moderno formuliranje, mogoče preveč moderno. In kdaj že je bilo to povedano! Razmišljati je treba, če kdo reče: jaz sem tisti, ki sem. Sem razlog samega sebe. Razum tega pravzaprav ne more dobro misliti. Paradoks je, da je nekaj razlog samega sebe. Razum hoče vedno imeti razloge. On pravi, to je razlog za to in razlog za to. Razlogi in posledice, to je stvar razuma.
Opazili ste, da je razvoj, skozi katerega duša lahko gre zelo zanimiv. Je nekaj kot preobrazba. Lahko bi rekli, da je kot neke vrste nova občutljivost, sprejemljivost. Lahko bi rekli neke nove vrste nedolžnost. Razlog za to, da se naš Jaz tako močno nabije na materijo, je bil prvinski greh. Kaj se je zgodilo? Vsi poznate to zgodbo iz geneze, Izgon iz raja. Človek ni ubogal. Bog je prepovedal uživati sadež nekega drevesa. Kača je Evo zapeljala in potem je jedel tudi Adam. In kaj je posledica? Naenkrat so se jima odprle oči. V genezi je to zapisano dobesedno. Naenkrat sta opazila, da ste gola. Naenkrat so se pojavile čutne zaznave. Tu gre za opis stopnje v razvoju človeka, ko človek naenkrat zazna svoje lastno telo. S čutili zazna svet in postane bolan in umrljiv in dobi svoj ego. V našem času pa smo v razvoju človeštva prišli na zelo zanimivo mesto. Vprašanje, ki se zastavlja je, kako nam bo uspelo, da bomo to doživljanje samega sebe, ki ga tudi potrebujemo - saj moramo biti Jaz in se moramo ločiti od raja - presegli in bomo našli spet pot nazaj? Jaz verjamem, da nam je Avguštin pred mnogimi stoletji to pokazal s tem, ko je rekel: začeti je treba z zaznavanjem doživetij svojega Jaza. To je velika naloga. Tega v enem letu ne zmoremo. In sploh zmore to le vsak samo za sebe. To lahko dela vsak samo iz svoje lastne volje.
Dovolj o tem. Je bilo to zelo filozofsko? Mogoče se vam tako zdi.   9   10   11   12   13