Page 9 - PREDAVANJA O RAKU
P. 9

medicini. Tudi zato obravnavamo telo zelo resno. K sodobnemu pogledu sodi, da smo se odvadili spoštovati svoje telo. Če terapevt položi roko na pacienta, resnično zdravi. Nato seveda sledijo zdravila, razen kemoterapije. Obstaja zelo pomemben način terapije, in sicer z belo omelo. Z zdravili iz bele omele človeku, ki ima raka, lahko zelo pomagamo. Neverjetno dobro mu de. Podpira njegov bioritem. Bela omela lahko sproži tudi vročino. Dodamo še homeopatska zdravila. Zelo pomembno področje je sedem kovin: svinec, kositer, železo, baker, živo srebro, srebro in zlato. Zdravnik poskuša ugotoviti, kje na področju duše, ki je tesno povezana s fizičnim telesom, lahko z uporabo teh kovin spodbudi. Kajti te kovine imajo določene sposobnosti, ki se pokažejo v duši. Uporabimo jih lahko v osnovi diagnostičnih elementov. Resnična terapija z zdravili pri vsaki bolezni pripelje do srečanja: bolni organizem sreča bistvo rastline, bele omele.
Še en sklop je, razgovor z zdravnikom in z duhovnikom. To je velika umetnost. Veliko rakavih bolnikov zelo pogreša pravi razgovor, predvsem če pristanejo v veliki bolnišnici, kjer je zdravljenje samo rutina. Razgovor je lahko nekaj izredno dragocenega. Če je domiselno voden in če je razpoloženje vedro, se tak človek lahko sreča sam s seboj. Lahko bi rekli, da je obhajilo.
Vprašanja
Ali so kovine lahko tudi lahke kovine, kot, denimo, aluminij?
Poznamo sedem glavnih kovin: svinec, kositer, železo, zlato, baker, živo srebro in srebro. Izhodišče je sledeče: prav te kovine so na Zemlji predstavniki planetarnih sil. Tudi stara medicina jih je pripisala posameznim planetom. Dejansko je tako, da je tisti del naše duše, ki je najmočneje vezan na fizično telo, razdeljen na sedem delov. Zelo močno ga oblikujejo planeti. V t.i. človeku dejanj, ki je res sposoben kaj narediti, so močno prisotne sile Marsa. V njem je mnogo sil železa. Če je človek slabokrven, mu manjka. Nalog, ki jih ima pred seboj, ne more opraviti.
Obstaja povezava med shizofrenijo in bakrom?


   7   8   9   10   11