Page 20 - PREDAVANJA O RAKU
P. 20

socialni ravni v stiku z drugimi. Poveča se zanimanje za okolje, medčloveški stiki postanejo bolj intenzivni. Človek se uči na nov način srečevati se s konflikti, pomembno pa je tudi doživljanje na umetniški ravni. Gre torej za spodbujanje sposobnosti lastnega izražanja. Pacient na eni strani nekaj izrazi, na drugi strani pa sprejema zdravilne sile barv in oblik.
Rak in prehrana
Zanimivo je, da konvencionalna medicina šele dandanes odkriva pomen prehrane. O njej govorijo tradicionalni zdravniki že desetletja ali stoletja. To potrjujejo mnoge študije in raziskave sodobne medicine. Pred dvajsetimi leti bi zdravniki verjetno še trdili, da je prehranjevanje pri raku nepomembno. Danes pa pravijo, da bi bilo mogoče 30% vseh rakavih bolezni preprečiti z ustreznim prehranjevanjem. Mnoge stvari so raziskali. V rastlinah niso odkrili samo vitaminov, snovi v sledeh in mineralov, temveč tudi sekundarne rastlinske snovi, ki imajo izjemno pomembno vlogo pri imunskem sistemu. Takšne snovi, ki ji je zelo veliko, so prisotne v mnogih rastlinah, npr. v zelenjavi. Odkrili so, da zelje, brokoli in vse kapusnice delujejo zelo dobro na ravnovesje med onkogeni in tumorsupresorgeni v celicah. To vam bom pojasnil še s filozofske strani. Kaj pa zaužijemo, kadar jemo solato? Od kod prihajajo snovi, iz katerih je zgrajen list solate? Iz kozmosa ali iz zemlje? Vzemimo rastlino, npr. solato, in jo zažgimo. V ognju se osvobajata svetloba in toplota, sprošča se energija, ostane pa pepel. V bistvu je samo pepel tisto, kar ima rastlina od zemlje. Vse drugo, kar je zgorelo in se spremenilo v svetlobo in toploto, je rastlina dobila iz okolja in vgradila v substanco. Zelo pomembno je, da pomislimo, kaj jemo - malo zemlje in veliko sonca, tudi različna delovanja planetov. Pojavlja se vprašanje, ali sme kaka rastlina rasti tako, da takšne mnogotere vplive sprejme vase. Korenje, ki ga pridelamo na biloško-dinamičen način, kjer si zelo prizadevamo, da dovedemo kozmične energije do rastline, ima čisto drugačno zgodovino od tistega, ki je raslo v rastlinjaku, bilo umetno gnojeno in imelo umetno svetlobo. To je za organizem zelo pomembno, saj morajo substance v prebavi vse lastnosti in kvalitete, ki jih imajo taka živila, razgraditi. V bistvu je


   18   19   20   21   22