Page 19 - PREDAVANJA O RAKU
P. 19

toplota in mraz, procesi degeneracije in regeneracije. V taki situaciji delamo z rdečo in modro. Rdeča je toplota in regeneracija, modra pa mraz in procesi degeneracije. Pri terapiji z barvami delamo pretežno z akvareli na vlažnem papirju, kjer se barva lahko takoj začne razlivati. Tako lahko zelo hitro razvije svoje delovanje in zaradi doživljanja pride do reagiranja nanjo. Zdravimo z delovanjem barv, z načinom risanja - rišemo lahko počasi in mirno ali pa hitro, z motivi in vsebinami slike in s procesom risanja. Pacient z risanjem doživlja srečanje s samim seboj. V najugodnejšem primeru lahko doživi sprejemanje in preobrazbo samega sebe. Terapevt takšen razvoj spremlja. Najprej mora izvedeti, s katero boleznijo se pacient bori. Razumeti mora dinamiko bolezni. Razen tega sreča pri svojem delu človeka kot osebnost in poskuša, če je le mogoče, zaznati njegovo bit: kakšna je npr. barvitost človeka, ki ga ima pred seboj, kakšen je stisk roke, njegove kretnje. Kasneje ima v rokah prvo sliko, ki jo je pacient narisal. Spremljal je tudi, na kakšen način je slika nastajala. Ko je pacient čisto samostojno narisal eno ali dve sliki, poskuša terapevt usmerjati izbrano pot.
Rada bi vam še povedala o študiji glede rezultatov umetnostne terapije. Na fiziološki ravni se lahko, na primer, poveča tek, zmanjšajo bolečine, krepi splošno počutje, harmonizira dihanje in izboljša preskrba s toploto. Tudi toploto, o kateri je govoril dr. Mayrhoffer, lahko zelo pozitivno spodbuja terapija z risanjem. Lahko govorimo o duševni toploti. Kar zadeva duhovnost, pa je pomembno pacientovo navdušenje. Na ravni duševnosti lahko pride do mnogo bolj sproščenega obnašanja, do povečanja zaupanja vase in v svoje sposobnosti, do bolj pogumnega srečevanja z življenjem. Lahko rečemo, da z risanjem vabimo življenje. Če doživimo, da lahko kaj spremenimo v risanju, nas to opogumi, da lahko nekaj spremenimo tudi v življenju. Lahko pride do soočanja z lastnimi temnimi stranmi, a tudi do njihovega sprejemanja. Najdemo lahko razloge, ki dajejo smisel prihodnjemu življenju, in sicer na duhovni ravni. Pride do ponovnega oživljanja pomembnih spominov, do soočanja s smrtjo, do razvoja notranjega miru in pozitivnega delovanja na


   17   18   19   20   21