Page 18 - PREDAVANJA O RAKU
P. 18

Če kupimo belo omelo v lekarni, je v njej tudi veliko stebel. Vaše mnenje?
Strupenost ni zelo velika. Veliko bi morali pojesti, da bi se zastrupili. Če pa se to injicira, nastane zaradi strupov na tem mestu reakcija. To je princip - poskusiti s strupom sprožiti reakcije.
Umetnostna Terapija
Osvežimo si spomin. Kaj zmore umetnost? Kaj nas spravi v gibanje? Z umetniško zaposlitvijo - vseeno je, če gre za aktivno ukvarjanje z glasbo, govor, igranje v gledališču - doseže človek duševno razgibanost. To je eden od osnovnih elementov terapije. Procese, ki v nas zastajajo, ki so postali preveč enostranski ali pa so se povsem izgubili, poskušamo spet oživiti. Imamo možnost slišati nekaj o terapiji z risanjem.
Gospa Pack Sem umetnostna terapevtka. Zdravim tako, da s pacienti oblikujem glino in z njimi rišem. Delamo predvsem z barvami. Povedala bom nekaj o umetnosti. Umetnost je imela od nekdaj nalogo, da človeka dvigne nad tisto, kar na zemlji mora početi, do tistega, kar zmore in kar sme. V zgodovini je umetnost človeka tudi vzgajala. Vzravnal se je ob grških stebrih, zaklade svoje notranjosti je našel v srednjeveških cerkvah ali pa pred slikami, ki upodabljajo Marijo z otrokom. Nekatera umetniška dela so narejena prav za terapijo. V Kolmarju v Franciji je Isenheimski oltar, ki je bil narejen za bolnišnico. Bolniki, ki so si ga ogledali, so doživljali neke vrste očiščenje. Slikarstvo je umetnost sredine. Na človeka se obrača neposredno. Če vidimo sliko ali barvo, se spontano odzovemo. Duša je v sorodu z barvami. Barve lahko sprožajo razpoloženja in fiziološke procese, ki urejajo človekovo notranjost. Lahko so svetle ali temne, hladne ali tople, rišemo jih lahko ozko ali široko, nemirno ali mirno; lahko nas koncentrirajo ali dekoncentrirajo, lahko imajo obliko ali pa ne; lahko so vesele ali resne in človek je z njimi globoko povezan. Barve in način risanja imajo v sebi lahko nekaj podobnega, kot smo slišali od dr. Mayrhoffra; v človeku naj bi bila namreč prisotna dva tokova -


   16   17   18   19   20