Page 14 - PREDAVANJA O RAKU
P. 14

semena z izločki prenašajo na druga drevesa. To je zelo posebna pot razmnoževanja, ki gre skozi ptice in pride tako na drugo drevo. Če tako seme na drevesu obvisi, je razvoj zelo počasen. Prvo leto zraste le zelo majhna rastlina z dvema listoma. Nekdo je razvoj rastline posnel. Videli smo, da ima rastlina nekakšno zvezo z luno. Tudi to je nekaj zelo posebnega. Normalno se rastline usmerjajo v dve smeri, in sicer k centru zemlje s koreninami, to je geotropizem, s steblom in cvetovi pa stremijo k soncu. V ti dve nasprotji je ponavadi vpeta rastlina. Bela omela pa se odtegne nasprotju sil zemlja-nebo in se poveže z luno. To se vidi pri njenem gibanju v času rasti. Gibi so usmerjeni najprej na polno luno in mlaj, nato pa se začne obračati na center v sebi. Če si predstavljamo prostorski razvoj rastline, lahko rečemo, da njen razvoj teži k točki nekje sredi takšne kroglice. Če se spomnite, kaj smo povedali o posebnosti človeka, o samozavedanju in o tem, kako je odvisen sam od sebe, lahko rečemo, da je lastnost, ki jo najdemo v rasti bele omele, nekaj podobnega.
Torej: bela omela se ne vključuje v normalne ritme. Ostane primitivna, kakršne so tudi celice tumorja, ki niso diferencirane - čim agresivnejši je tumor, bolj primitivne so celice. Imamo še lastnost glede prostora, ko se rastlina koncentrira na prostor, ki je v njej sami.
Bela omela vsebuje tudi strupe. To so lektini in viskatoksini, ki so že zelo dobro raziskani. Lektini so bolj strupeni kot mnoga sredstva pri kemoterapiji, vendar so v beli omeli prisotni le v zelo majhni količini. Na drugi strani so v rastlini zelo zanimive sluzi, ki prav tako delujejo na imunski sistem. V beli omeli sta torej dve smeri delovanja. Ena je smer strupov, citotoksičnost, kar poznamo s poskusov. Če velike količine izvlečka bele omele vbrizgamo v tumor, celice odmrejo. Poskuse so delali na miših. Na drugi strani pa opazimo spodbujanje imunskega sistema, kar se kaže v dvigu temperature in v ritmiziranju bioritmov. Pri vsakem rakavem bolniku je zelo očitno, da nihanje temperature od 37,5 do 36,5 izostane ali pa je temperatura sploh zelo nizka. Nekateri bolniki pridejo s telesno temperaturo 35 stopinj. Oboje, ritmiziranje in dvigovanje ravni temperature je nekaj, kar bela


   12   13   14   15   16