Page 1 - PREDAVANJA O RAKU
P. 1

PREDAVANJE O RAKU
Dr. Mario Mayrhoffer
RAK - UJMA DANAŠNJEGA ČASA Dr. Mario Mayrhoffer
Ljubljana, 20. – 21. April 2001
Zahvaljujem se za ljubeznivo povabilo. Nekoliko negotov sem, kaj naj vam povem o tej temi; čeprav sem namreč Korošec, ne poznam dobro slovenske duše.
Rad bi najprej naredil skico o tem, kako se lotevamo take bolezni in kako jo obravnava antropozofska medicina. Izbral sem naslov Rak - ujma človeštva in časa. To je namreč izrek Rudolfa Steinerja glede te bolezni. Če Rudolfa Steinerja poznamo, smo presenečeni, da je uporabil tako dramatično sporočilo. Če pa imamo opravka z rakavimi bolniki, in mislim, da je tako tudi z bolniki samimi, doživljamo dramatičnost te bolezni. Konvencionalna medicina si na vso moč prizadeva razumeti to bolezen in razviti pametno terapijo zanjo. Nobene druge bolezni ni, kjer bi se toliko ukvarjali z raziskavami in investirali vanje toliko denarja. Kjub temu uspehi terapij niso zadovoljivi. Obstaja primer: leta 1962 ali 1963 je ameriško ministrstvo za zdravstvo dalo nalog osnovati ustrezno ustanovo, da bi se pogostost obolevanja za rakom zmanjšala za polovico, in sicer v tridesetih letih. Po treh desetletjih, torej leta 1992, so znanstveniki pregledali uspeh in morali, na žalost, ugotoviti, da cilja niso dosegli: nasprotno, število obolelih in število smrtnih primerov se je povečalo za nekaj odstotkov. Če imamo torej pred seboj ta veliki problem, se moramo vprašati, ali ni morda napačno temeljno razumevanje bolezni in pristop k njej, predvsem k njenemu bistvu.
Danes bi vam rad pripovedoval o mnogočem, kar ne izvira neposredno od Rudolfa Steinerja. Sicer pa Steiner, kot je znano, ni nikoli podal izčrpne podobe te bolezni. Predstavil vam bom izkušnje in rezultate raziskav zadnjih osemdesetih let in sicer iz antropozofske medicine. V tej zvezi bom omenil našega učitelja iz


   1   2   3   4   5