Page 2 - POMEN ETERIČNOSTI V HRANI
P. 2

Živo se hrani z živim
Izrazimo torej trditev, da se živo lahko hrani samo z živim. Znani raziskovalec prehrane, prof. Heupke je to takole obesedil: »Človek v resnici ne zaužije beljakovin, masti, anorganskih snovi, elementov v sledeh, vitaminov in drugih substanc, temveč živi od organizmov, organskih tvorb, katere je narava ustvarila«. Zastavlja se vprašanje, kaj je specifično živo v živilu, torej tisto, kar je odločilno za prehrano. Mnogi alternativni nauki o prehrani in tudi večina smeri uravnotežene prehrane išče ta »element življenja« deloma v še neznanih substancah, »vitalnih snoveh« ali »bioaktivnih substancah«. Razširjeno je tudi mnenje, da bi se v dinamiki naravnega součinkovanja snovi v živilu, v silah samoorganizacije organskih struktur (izgradnja tkiva, organov) lahko nahajal tisti princip živega pri prehrani. Zato se cenijo intaktne forme in strukture, kot je primer pri presnojedstvu.
Le malo naukov o prehrani naredi spoznavni skok od substanc – snovnega k učinkujočim silam – energijam. To potem pogojuje drugačno, širše razumevanje človeka in narave, kakšno je tudi podano v antropozofiji. Pravo hranjenje v antropozofsko usmerjenih naukih o prehrani pomeni hranjenje s samostojnimi energijskimi strukturami, z »življenskimi, vitalnimi silami« (ne vitalnimi snovmi) ali drugače povedano z eteričnimi silami.
Narava eteričnih sil
Eterične sile so dejavne v vsem živem, saj šele te spodbudijo izgradnjo in ohranitev struktur življenja. Vsaka rastlina, vsaka žival in vsak človek razpolagajo s takšnimi eteričnimi silami, ki v njih učinkujejo kot dejavnik organizacije življenja. Eterične sile urejajo in oblikujejo nežive substance v strukture, celice ali tkiva po njih notranje svojevrstnem principu. Pri živalih in človeku so vrh tega še prisotni oblikovni principi duševnega in duhovnega področja.
Kot vse sile, tudi eterične sile s fizičnimi čutili niso zaznavne. Spoznamo lahko le njihovo učinkovanje v materiji, zgradbo in


   1   2   3   4   5