POMEN ETERIČNOSTI V HRANI
P. 1

Dr.sci.agr.Petra Kuhne:
POMEN ETERIČNOSTI V HRANI
Ponudba živil neprestano narašča
V Nemčiji pride vsako leto na trg 40.000 novih proizvodov, pogosto neznatnih razločkov že obstoječih živil. Ta množina izdelkov izvira iz živilske industrije, kjer jih načrtovalci živil (Food Designers) in izvedenci za marketing z veliko potrato denarja in časa, razvijajo, izdelujejo in razglašajo. Ta velikanska množina živil daje vtis, da naša živila izvirajo in se širijo iz laboratorija ali tovarne. Pri vsem tem pa vendarle moramo vedeti in se nenehno spominjati, da vsa živila, ki človeka hranijo, izhajajo iz živih bitij. Osnova mnogih še tako »oplemenitenih« izdelkov hrane so živa bitja – rastline, živali in v manjši količini mikroorganizmi, kot so bakterije, glive kvasovke in plesni.
Človek dodaja živilom tudi vse več mineralne, nežive snovi, toda te ga ne hranijo. Lahko samo vplivajo na delovanje in potek procesov presnavljanja. Najbolj znana mineralna snov naše prehrane je kuhinjska sol. Podobno lahko rečemo tudi za mnoge druge rudninske snovi, ki se dandanes dodajajo hrani in za mineralne snovi, ki so v hrani prisotne v sledeh (železo, jod, magnezij...). Hrani se dodajajo tudi sintetični vitamini (na primer v multivitaminskih preparatih) in umetna sladila, ki tudi sodijo v kategorijo mineralne, nežive snovi, ki človeka ne hrani.
Zmeraj znova so znanstveniki poskušali iz nežive snovi izdelati umetno hrano. Tako so načrtovali, da iz premoga ali nafte sintetizirajo masti ali margarino. Pokazalo se je, da so ti izdelki zdravju škodljivi. Tudi izdelava beljakovine s pomočjo bakterij (SCP=single cell protein) je spodletela. Ta beljakovina, ki je bila tvorjena z živimi bitji, čeprav nižje organizacijske stopnje, je »opozorila« na vrsto snovi, ki so za človeka problematične – mikroorganizmi sintetične osnove (nafta) niso uspeli zadosti »oživeti«, transmutirati v živo, za prehrano uporabno snov.


   1   2   3   4   5