Page 2 - MEDITACIJA PROTI ŽIVALSKIM ŠKODLJIVCEM
P. 2

mineralnem svetu. Prisvoji si ga. Snovi, ki služijo življenju pa tega ne doživljajo kot nesrečo. Nasprotno.
Tretje kraljestvo pripada živalim. Če jih primerjamo z rastlinami ugotovimo, da imajo telesno toploto, ki jo rastline nimajo, da imajo ponotranjen prostor v katerem tke duševnost ali astralnost. Ta omogoča, da žival občuti veselje ali žalost, strasti ali nagone, ima sposobnost prostega gibanja in sposobnost oblikovanja jate ali črede, čebelje družine ali mravljišča...
Živali ne morejo živeti od kamenja. Njihova prehrana so rastline. Rastline so v snovi svoje postave vtkale toploto in svetlobo Sonca. V prebavi živali se te osvobajajo, se preobražajo v toploto in zdravje živali. Ker je mineral služil rastlini, je rastlina lahko bitje v katerem tke življenje.
Ker je žival jedla rastlino, se je lahko razvila višje, v bitje s toploto in duševnostjo.
In živalski JAZ?
Na Zemlji je človek edino bitje, ki ima razen telesa snovi, telesa etrov in telesa duševnosti tudi duha. Je najvišje razvito bitje na Zemlji in kot nosilec duha za vse na Zemlji odgovoren. Vse tisto, kar človek ima, minerali, rastline in živali pa na Zemlji nimajo, obstoja v kozmosu. Tam, v kozmosu, v sferi Marsa, so JAZi živali.
V tem zimskem času, ko posreduje Sonce iz globin kozmosa impulze, ki so jih alkimisti imenovali PRINCIP SAL – princip soli, ko je Zemlja kristalno zelo čista, so JAZi živali na Marsu za Zemljo in nas na Zemlji zelo odprti in se z njimi lahko pogovarjamo.
Vam dela voluhar škodo?


   1   2