Page 3 - RITMI-MARIO MAYRHOFER
P. 3

krogotoke, ki imajo vedno točko kjer se obnavljajo. Poskušajte spremljati vaše dihanje. Ko vdihnete, se vedno obnovi vaše življenje. Lahko bi rekli, da je vdih kot majhno rojstvo. Osemnajstkrat v minuti doživite neko majhno obnovo vašega življenja.
Ritmi vedno nekaj urejajo in tretja karakteristika te sposobnosti urejanja je, da ima ritem vedno neko plastičnost. Ritem je elastičen in plastičen in se lahko prilagaja vsem mogočim stanjem. Na primer pomlad. Pri nas je bilo dolgo zelo hladno in zelo suho in potem se je naenkrat ohladilo. Kljub temu pa je pomlad prišla. Ritem kaže vedno neke vrste sposobnost prilagajanja, i je zelo močno prisotna. Sedaj, ko mirno sedite in spremljate predavanje samo z mislimi, se v vas dogaja neka cirkulacija. V stanju pa ste, da v delčku sekunde vstanete in odidete. Bitje vašega srca in krvni pritisk se temu takoj prilagodi. Povezovanje nasprotij, krogotoki z neko obnovo in plastična sposobnost prilagajanja, prežeta z življenjem so tri karakteristike ritma.
Če pogledamo natančno, bomo našli še nekaj. Z ritmom v rastlini smo to že opisali. S tem je povezano, da včasih nekaj, česar ne vidimo postane vidno, potem pa spet odide. Nekaj podobnega je tudi pri človeku, ki je duhovno bitje. Je v duhovnem svetu. Ni ga tu. Sem pride, se inkarnira in je viden, enkrat pa spet odide v duhovni svet in je neviden. Četrta karakteristika pri ritmu je, da se nekaj duhovnega kar ni vidno lahko poveže s tem svetom vidnega in se spet lahko umakne iz sveta vidnega.
Še enkrat primer dihanja. Tudi na tem lahko to čisto jasno vidimo. Vdih ni le rojstvo, temveč je obenem tudi dogodek v katerem se duša z vdihom malo močneje poveže s fizičnim telesom. V naslednjem trenutku, ko izdihnemo, pa izdih dušo spet malo popusti iz fizičnega telesa. Saj poznate Goethejev stih »Vdihniti sta dve milosti..«. Goethe zelo točno, sicer poetično opisuje, da se duša z vdihom vedno malo vtisne v telo in zatem z izdihom iz spon fizičnega spet malo osvobodi.


   1   2   3   4   5