MARS JE TUDI KAR SE PREPARATA TIČE HUD IZZIV
P. 1

MARS JE TUDI KAR SE PREPARATA TIČE HUD IZZIV
Tretjo stopnjo stvarjenja Zemlje in človeka za katero so odgovorna duhovna bitja gibanja DYNAMIS, imenuje Steiner stopnjo stare Lune ali živalsko stopnjo. Po tem, ko je kot dar hierarhij pritekla dotlej v stvarjenje toplota ter svetloba in zrak, priteče element voda in z njo astralnost. Medtem, ko je v prvi stopnji ustvarjen temelj mineralnega sveta, v drugi s svetlobo in zrakom eteričnost in pogoji za razvoj rastlinskega sveta, je podan z elementom voda in astralnostjo na dotedanjem temelj razvoja živalskega sveta. Kot spomin na to stopnjo ostane v kozmosu nadsončni vodni planet Mars na katerem je bivališče JAZov živali. Energije življenja, ki jih prežete s svojimi ritmi posreduje na Zemljo, prinašajo zdravje in sposobnost oblikovanja najodličnejših substanc rastlinam, in so preko rastlin tudi energije našega zdravja.
Biodinamiki izdelujemo po Steinerjevem nasvetu kompostne preparate, ki so koncentrati energij nadsončnih in podsončnih planetov in jih v duhu Steinerjeve zahteve: gnojiti, pomeni zemljo oživljati, kot energije življenja preko kompostov dajemo zemlji, s tem pa rastlinam in prehranski verigi.
Marsov kompostni preparat je preparat iz grobega zunanjega lubja doba ali pecljatega hrasta, ki ima sedeče liste, želod pa na dolgem peclju. Zdrobljeno lubje, ki ga nastrgamo na dan za korenino v septembru, zori v glavi domače živali, zakopano čez zimo v močvirski zemlji.
Zakaj vse to? Za izdelovanje preparatov je predlagal Steiner postopke, v katerih je iz štirih kraljestev narave: mineralnega, rastlinskega, živalskega in kraljestva človeka, izbral elemente, v katerih so zelo močno zastopane čisto določene kvalitete energij.Bi jih poskušali v primeru Marsa razumeti? Kaj si predstavljamo pod Marsom? Je bil kar tako in brez razloga pri Rimljanih bog vojne? Je kar tako in brez razloga planet, ki ima za


   1   2